نور ۲۲: تعبیر آیۀ شصت‌ویکم سورۀ نور (۲)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۲۲، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱مرور جلسۀ قبل

جلسۀ‌ قبل دربارۀ آیۀ‌ ۶۱ سورۀ نور صحبت کردیم؛ آیه‌ای طولانی که راجع به مجوز غذاخوردن در خانه‌های دیگران است. از مقایسۀ آن سه بخش احکامی که پشت‌سرهم آمد، با آن سه بخشی که قبلاً ذکر شد، این‌طور برمی‌آید که تأکید این آیه بر اختلال‌هایی است که مسائل اقتصادی ممکن است در خانواده ایجاد کند. در مجموعه احکامی که در ابتدای سوره آمده است، اول مسئلۀ‌ واردنشدن به خانه‌هاست، بعد مسئلۀ‌ حجاب است، بعد مسئلۀ‌ اینکه فقر و پدیدۀ‌ بردگی ممکن است برای نکاح مشکل ایجاد کند و توصیه‌هایی برای اینکه این مشکل را حل کنیم.

0 دیدگاه

نور ۲۱: تعبیر آیۀ شصت‌ویکم سورۀ نور (۱)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۲۱، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- درگذشت آقای معرفت

من هیچ‌وقت به‌مناسبت ایام صحبتی نمی‌کنم؛ ولی متأسفانه آقای معرفت دیروز فوت کرد. خیلی برای من خبر غم‌انگیزی بود؛ چون فکر می‌کنم کتابی که داشت می‌نوشت (التمهیدی)، ناقص ماند. آقای معرفت یک روحانی بود که در نجف بود و بعد به ایران آمد. در قم تحقیقات علوم قرآنی می‌کرد. اگر کسی بخواهد چیزی درباره علوم قرآنی به‌معنای کلاسیکش بفهمد، قطعاً کتاب التمهیدی منبع جامع و لازمی برای اوست. نوشته‌هایش همیشه جامعیتی فوق‌العاده داشت. یک حس تحقیق، به‌معنای واقعی کلمه، در وجودش بود.

0 دیدگاه

نور ۲۰: ادامه مبحث برده‌داری، بحثی کلی دربارۀ احکام فقهی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۲۰، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

به علت نویز زیاد در فایل صوتی این جلسه، قسمت های نامشخص با * مشخص شده است.

۱- مرور جلسۀ قبل

جلسۀ قبل دربارۀ برده‌داری بحث کردیم. سؤال خیلی خوبی پرسیدند: اگر قبول کنیم که از نظر اسلام، برده‌گیری فقط بر اثر جنگِ مشروع مجاز است (نه جنگی که با هدف برده‌گیری باشد) و چنانچه قبول کنیم که مکاتبه هم اگر نه واجب، دست‌کم توصیه‌شده است، در آن صورت هر زمان که برده مکاتبه کند، صاحبش باید درخواست او را بپذیرد؟

تأکید من بر این بود که اگر برده‌ای می‌تواند شغلی داشته باشد و زندگی خود را اداره کند، صاحب او درخواست مکاتبه را بپذیرد.

0 دیدگاه

روم: حکومت خداوند و آیات او در تار و پود دنیا

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره روم، تک جلسه، دکتر روزبه توسرکانی، سال ۱۳۸۶

۱- مقدمه

طبق همان چیزی که در جلسات قبل گفتم قرار بر این است که در مورد سوره روم صحبت کنیم و فقط همین یک جلسه را داشته باشیم. معمولاً چنین کاری نمی‌کنم و همیشه می‌گویم که مخالف هستم با اینکه آدم راجع به یک چیزی به این شکل ناقص و کوتاه صحبت کند، ممکن است چیز خوبی ضایع شود. هر وقت می‌خواهم در مورد موضوعی صحبت کنم، می‌گویم که حداقل ۷-۸ جلسه طول می‌کشد. ولی از قبل قرار شده بود که یک جلسه داشته باشیم و تمدید هم نمی‌شود بنابراین انتظار نداشته باشید که مثل بحث‌هایی که در مورد سوره نور کردیم به جایی برسیم که در مورد همه سوره روم صحبت کرده باشیم و به جایی برسیم که معنی همه آیه‌ها و همه چیز را بفهمیم.

0 دیدگاه

نور ۱۹: برده‌داری

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۱۹، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

بعضی از چیزهایی که می‌گویم واقعاً به سورۀ نور ربطی ندارد؛ مثلاً بخش عمده‌ای از این جلسه احتمالاً دربارۀ موضوع برده‌داری است که جزو بحث‌های سورۀ نور نیست؛ ولی سعی می‌کنم به‌خصوص با توجه به اینکه در این سوره به مسئلۀ بردگی اشاره‌ای شده است، توضیحاتی دراین‌باره بدهم؛ چون برای بسیاری سؤال است که چرا اسلام برده‌داری را تحریم نکرده است و در قرآن هم به نظر می‌رسد مشروعیتش به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، مدتی است که بحث‌ها لزوماً بر محتوای آیه‌های این سوره متمرکز نیست.

0 دیدگاه
بستن منو