روان‌کاوی و فرهنگ ۳: نظریهٔ فروید – مرور مکانیسم‌های Id و Ego و Super-ego

بسم‌الله الرحمن الرحیم

روان‌کاوی و فرهنگ، دکتر توسرکانی، جلسه‌ی ۳، ۱۳۸۵

۱- مروری بر برخی سخنان پیشین در باب فروید و روش کار او

۱-۱ ارائه‌ی روان‌شناسی و انسان‌شناسی علمی

فروید تلویحاً روان را به یک سیستم آب‌رسانی تشبیه می‌کند که در آن انرژی در تمام قسمت‌ها حضور دارد. تمام تلاش فروید ارائه‌ی یک نظریه‌ی علمی که تبیین‌کننده رفتار آدمی است، هست که البته از آن نظر که روان‌شناس است، اهداف درمانی نیز دارد. این روحیه‌ی علمی کاملاً در فروید مشهود است و در مواردی عامل تمایز بخش میان او و یونگ است. یونگ بیشتر مشاهده گری دارد و سعی در طرح نظریه‌ای مبتنی بر مشاهدات خود دارد ولی فروید در کارهایش به دنبال ارائه نظریه‌های علمی است، اگرچه گاهی دایره‌ی مشاهداتش کمتر از یونگ است ولی از سخن و کلامی که مقبولیت عام ندارد، تن می‌زند، به خلاف یونگ.

0 دیدگاه

روان‌کاوی و فرهنگ ۲: فروید

بسم الله الرحمن الرحیم

روان‌کاوی و فرهنگ، دکتر توسرکانی، جلسه‌ی ۲، ۱۳۸۵

پیش‌تر بیان شد که انسان‌ها چون در حالت اولیه، تمامیتشان به این است که حالت ذهنی‌شان به این باشد که بر خود مسلط‌اند و تمامی فعالیت‌هایشان توسط خودآگاه سامان می‌یابد، از این نظر یک مقاومت اولیه نسبت به پذیرش نظریه‌ی فروید و مانند او وجود دارد که طبیعی است.

۱- نقطه‌های آغاز نظریه‌ی فروید

از نظر سیر تاریخی اگر بخواهیم بررسی کنیم، مایه‌های اولیه نظریه فروید حاصل تجربه‌های درمانی مشترک وی با همکارش بروئر است که مشترک بر روی بیماری‌های هیستریک که عارضه‌های جنسی با منشأ روانی هستند، کار می‌کردند.

0 دیدگاه

روان‌کاوی و فرهنگ ۱: منظور از روان‌کاوی چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

روان‌کاوی و فرهنگ، دکتر توسرکانی، جلسه‌ی ۱، ۱۳۸۵

۱- برخی نکات مقدماتی

۱-۱ موضوع جلسات پیش روی: فرا روانشناسی و فرهنگ

اولین چیزی که با شنیدن لفظ روان‌کاوی به ذهن می‌آید، «روان‌درمانی» است که جامعه‌ی هدف آن، افراد نامتعادل به لحاظ روان‌شناختی است. تلاش می‌کنم در ابتدا تا حدودی تفاوت نوع استفاده از روان‌کاوی در بحث‌های پیش رو را با بحث‌های روان‌درمانی بیان کنم که به فرهنگ هم ربط و نسبتی دارد.

شاید آنچه مقصود ما در بحث‌های آتی است، اصطلاح بهترش، «فرا روانشناسی» باشد. اصطلاح Meta-Psychology، «فرا روان‌شناسی» اصطلاحی است که توسط خود فروید ایجاد شده است و بیشتر در نظر وی، شامل مبانی تئوریکی می‌شود که امکان بهره‌برداری از آن‌ها در بحث‌های درمانی وجود دارد.

0 دیدگاه
بستن منو