فرقان ۱: کلیت سوره

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره فرقان، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۴

اولین جلسه بحث درباره سوره فرقان است. در این جلسه تصمیم من این است که به جای اینکه از اول سوره شروع کنیم، یک مقدار درباره کلیت سوره صحبت‌هایی بکنم. شاید به این دلیل که فکر می‌کنم قطعه‌بندی‌‌های سوره یک مقدار پیچیده‌تر از سوره‌‌هایی است که اخیراً بررسی کرده‌ایم. بعضی از سوره‌ها به دلیل اینکه بخش عمده آن از یک یا چند داستان تشکیل شده است، خیلی راحت می‌شود موضوع آن را قطعه به قطعه فهمید که درباره چه چیزی صحبت می‌کند. اینجا شاید یک مقدار پیچیده‌تر است.

0 دیدگاه

ابراهیم ۳: ارتباط بخش های مختلف سوره

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره ابراهیم، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۵

این سومین جلسه سوره ابراهیم است، امیدوارم امروز بتوانیم بحث را تمام کنیم، طبق قولی که دادم قرار شد جلسات بعد در مورد سوره یاسین باشد. طبق معمول یادآوری می‌کنم درباره بحث‌هایی که در دو جلسه قبل کردیم و فکر می‌کنم اگر بخواهیم تمام کنیم این جلسه، جلسه اصلی بحث است چون دو جلسه قبل بیشتر اجزا را بیان کنیم و معمولاً قسمت اصلی این جلسات وقتی است که می‌خواهیم اجزا را بهم پیوند بدهیم.

۱- مرور جلسات قبلی

در مورد حرف‌هایی که در جلسات قبل زدم به طور خیلی مختصر بگویم که طبق معمول کاری که کردیم یک مقدار سوره را بخش‌بندی کردیم.

0 دیدگاه

ابراهیم ۲: زبان، مفهوم ظلمت و نور

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره ابراهیم، جلسه‌ی ۲، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۵

جلسه دوم سوره ابراهیم است، جلسه قبل کاری که انجام دادیم این بود که در مورد کل سوره یک صحبت‌هایی کردیم، درباره محتوای سوره هم اشاره‌هایی کردم و مقدمه سوره را خواندیم. می‌شود همینگونه ادامه داد و می‌شود کار دیگری هم کرد که من کار دیگر را انجام می‌دهم.

۱- مقدمه

مقدمه‌ای که خواندیم تقریباً محتوای خیلی روشنی داشت، سوره در مورد این بحث می‌کند که خداوند کتاب را نازل می‌کند و انسان‌ها را از ظلمت به سمت نور می‌آورد. بعد آیاتی آمد که یک مقدار حالت توضیح دادن داشت هرچند که بعضی از نکات باقی ماند.

0 دیدگاه

ابراهیم ۱: مقدمه سوره

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره ابراهیم، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۵

۱- مقدمه

قولی که داده بودیم این بود بعد از سوره رعد درباره سوره ابراهیم صحبت کنیم. اول یک عذرخواهی کنم به یک مناسبتی انتهای آخرین فایل سوره‌ی رعد را گوش کردم و دیدم در آنجا وعده داده‌ام که از دو هفته دیگر درباره سوره ابراهیم صحبت می‌کنیم و الان از دو ماه هم بیشتر گذشته است. آخر سال و نبودن کلاس و تعطیلات باعث فاصله زیاد شد. امیدوارم که دیگر خیلی فاصله نیفتد.

یک پیشنهادی شده است که بعد از سوره ابراهیم در مورد سوره یاسین صحبت شود.

0 دیدگاه

طه ۷: جمع‌بندی و قسمت انتهایی سوره

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره طه، جلسه‌ی ۷، دکتر روزبه توسرکانی، مجازی، رمضان ۱۴۴۴، ۱۴۰۲/۲/۱۹

به عنوان جلسه آخر و هفتم سوره طه، قسمت‌هایی که خوانده نشده باید امروز بخوانیم و یک جمع‌بندی داشته باشیم. قبل از اینکه بخش پایانی سوره را که تا الان نخواندیم به آن برسیم می‌خواهم یک بخش مهمی از جمع‌بندی را انجام بدهم و بعداً در مورد آن قسمت هم صحبت می‌کنیم.

به جلسه اول برمی‌گردیم اگر یادتان باشد یک جمع‌بندی ادهاک و سردستی انجام دادم. اولاً تأکید کردم که این سوره مانند سوره یوسف جزو سوره‌هایی است که یک داستان بلند در آن روایت می‌شود.

0 دیدگاه
بستن منو