بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای فیزیک مدرن و هستی‌شناسی فلسفی، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، اندیشکده‌ی مهاجر، ۱۳۹۳/۲/۲۸

پیاده سازی نشده است (نیاز به داوطلب)

گزیده تصویری ۱ - فیزیک و هستی‌شناسی
گزیده تصویری ۲ - فیزیک و هستی‌شناسی
فایل صوتی کامل - فیزیک و هستی‌شناسی
avatar
بستن منو