جدایی علم از دین ۱۲

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای جدایی علم از دین، جلسه‌ی ۱۲، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۴۰۱/۵/۱۸

١فلسفه و علم در دوران مدرن

این جلسه آخر مجموعه دوازده‌تا سخنرانی‌ای است که تمدیدش هم نکردیم. من در گروهی که تحت عنوان همین سخنرانی‌ها تشکیل شده یک مقدار در مورد اینکه چه فعالیت‌هایی می‌شود کرد یا اگر سخنرانی دیگری بخواهم انجام بدهم، نکاتی می‌گویم. شاید آخر همین جلسه اگر وقت شود در مورد ادامه جلسات نه اینکه سخنرانی سیزدهمی وجود داشته باشد، ولی در مورد ادامه کار یک نکاتی را بگویم، چون خیلی چیزها ناگفته مانده است و در عین حال می‌توانم بگویم واقعاً بدون اینکه مسئلة کمبود وقت و تمدید نکردن جلسات باشد، من احساسم این است که اگر می‌خواستیم نشان بدهیم که چجوری این جدایی پیش آمد، همین قرن هیجدهم و نوزدهم مهمتر هستند، در قرن بیستم درست است خیلی اتفاقات افتاده که خیلی هم جالب هستند و حالا به بعضی‌ها در این جلسه اشاره‌ای می‌کنیم، ولی اینجوری نیست که بگوییم در رابطه بین علم و دین و فلسفه خیلی اتفاق بزرگی افتاده است.

0 دیدگاه

جدایی علم از دین ۱۱

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای جدایی علم از دین، جلسه‌ی ۱۱، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۴۰۱/۵/۱۱

۱- مقدمه

من مجدد باید عذرخواهی کنم از اینکه این جلسات بی‌نظم شدند. از اول قرار بود سه جلسه باشد بعد همین‌جور تمدید شد و آخر هم فاصله‌هایی که بین جلسه‌ها افتاد زیاد شد. منتها من معمولاً در توصیف کار خودم می‌گویم که من کارم تولید یک سری فایل صوتی است؛ یعنی چیزی که می‌ماند اینهاست. ان‌شاءالله آن‌هایی که بعداً شروع می‌کنند به گوش دادن یک تا دوازده آن را به‌راحتی گوش می‌دهند. ولی اگر این حرف‌های اول جلسات من نباشند نمی‌فهمند چقدر فاصله ی بین جلسات زیاد بوده است.

0 دیدگاه

جدایی علم از دین ۱۰: وارونگی داروینی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای جدایی علم از دین، جلسه‌ی ۱۰، دکتر روزبه توسرکانی، جلسه مجازی، اندیشکده راهبردی مهاجر، ۱۴۰۰/۹/۲۳

پاورپونت جلسه

۱- مقدمه و مرور جلسات پیشین

در جلسۀ گذشته دربارۀ اوضاع قرن نوزدهم مطالبی گفتم و نهایتاً گفتم شاید یکی از مهمترین مسائلی که از نظر رابطۀ بین علم و دین باید به آن بپردازیم، نظریه داروین در اواسط قرن نوزدهم است که نیمۀ دوم قرن نوزدهم را تحت تأثیر خودش قرار داد.

اصطلاح وارونگی داروینی را به کار بردم که امروز سعی می‌کنم توضیح دهم که منظور چیست. این اصطلاح مختص زیست‌شناسی و نظریه داروین نیست. تحولی در قرن نوزدهم پیش آمده که همان طور که قبلاً گفتم برای توضیح آن می‌خواهم مقداری از اصطلاحات و محتوای کتاب ساختار انقلاب‌های علمی توماس کوهن استفاده کنم، (امیدوارم همه فایل‌های صوتی ارسالی در گروه که به اختصار در مورد کتاب گفته شده را گوش کرده باشند.)

0 دیدگاه

جدایی علم از دین ۹: انقلاب داروینی!

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای جدایی علم از دین، جلسه‌ی ۹، دکتر روزبه توسرکانی، جلسه مجازی، اندیشکده راهبردی مهاجر، ۱۴۰۰/۸/۲۵

پاورپونت جلسه

۱- آزمایشگاه لیبگ

این جلسهٔ نهم است. عنوانش را گذاشتم انقلاب داروینی! با علامت تعجب. حالا یک مقدار دربارهٔ اتفاق‌های علمی‌قرن نوزدهم صحبت می‌کنیم. جلسه ی گذشته پایان جلسه را تعمداً به یک جایی رساندم که یک حرف خلاف عرف دربارهٔ تحولات علمی قرن نوزدهم بزنم. برای این خاطر ابتدا مقداری از نکاتی را که جلسهٔ گذشته گفتم را تکرار می‌کنم. جلسه ی گذشته سعی کردم بگویم که چرا بدرستی اسم قرن نوزدهم، قرن علم است.

0 دیدگاه

جدایی علم از دین ۸

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای جدایی علم از دین، جلسه‌ی ۸، دکتر روزبه توسرکانی، جلسه مجازی، اندیشکده راهبردی مهاجر، ۱۴۰۰/۷/۲۷

امروز می‌خواهم مطالبی دربارهٔ وضعیت علم در قرن نوزدهم بگویم. می‌گویند قرن نوزدهم قرن ساینس (Science) است. ممکن است در ابتدا به نظر برسد که این نامگذاری خیلی نامگذاری دقیقی نیست چون ساینس ریشه‌هایش در قرن هفدهمهجدهم بوده، اینکه برای قرن نوزدهم عنوان قرن ساینس را به‌کار ببریم ، انگار ساینس اینجا شروع شده یا شکوفا شده، به نظر می‌رسد که یک مقدار مسامحه در آن هست. امیدوارم آخر جلسه به این نتیجه برسیم که به معنای واقعی کلمه، قرن نوزدهم قرن علم است.

0 دیدگاه
بستن منو