جدایی علم از دین ۳

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای جدایی علم از دین، جلسه‌ی ۳، دکتر روزبه توسرکانی، جلسه مجازی، اندیشکده راهبردی مهاجر، ۱۳۹۹/۷/۲۲

به نام خدا

پاورپونت جلسه

۱- مقدمه

سخنرانی در چهار فصل برگزار می‌شود، هنوز در فصل دوم هستیم، بنابراین حداقل دو جلسۀ دیگر داریم. از اول که شروع کردم هر جلسه این ثابت مانده که دو جلسۀ دیگر باقی است و اگر استقراء ناقص بزنیم، جلسات همین‌طور ادامه پیدا می‌کند. بگذارید من موضوع را تا آنجایی که جلسۀ گذشته به آن رسیدیم، یادآوری کنم. موضوع جلسات این بود که بحث جدایی یا تعارض علم و دین را بررسی تاریخی کنیم. می‌دانیم یک موقعی جدا نبودند، یک موقعی جدا شدند، کم کم نزدیک شویم به اولین جاهایی که جدایی به وضوح دیده می‌شود.

0 دیدگاه

جدایی علم از دین ۲

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای جدایی علم از دین، جلسه‌ی ۲، دکتر روزبه توسرکانی، جلسه مجازی، اندیشکده راهبردی مهاجر، ۱۳۹۹/۷/۱

به نام خدا

پاورپونت جلسه

۱- مقدمه

کاری که در این جلسه من می‌خواهم انجام بدهم، ادامه بحث جلسه گذشته است. اول می‌خواهم یک یادآوری کنم که موضوع جلسه چه بود و با بحث‌های متعارفی که درباره تعارض علم و دین انجام می‌شود، چه تفاوتی دارد و بعد یادآوری خیلی مختصری از محتوای جلسه قبل می‌کنم و می‌رسم به این بحثی که در این جلسه می‌خواهیم انجام بدهیم. همان‌طوری که دیدید، عنوان آن را گذاشتم «از گالیله تا لاپلاس»؛ یعنی تقریباً نیمه قرن هفدهم تا اواخر قرن هجدهم را می‌خواهم در این جلسه پوشش بدهم.

0 دیدگاه

جدایی علم از دین ۱

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای جدایی علم از دین، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، جلسه مجازی، اندیشکده راهبردی مهاجر، ۱۳۹۹/۶/۱۱

به نام خدا

پاورپونت جلسه

اول تشکر می کنم از اندیشکدۀ مهاجر مخصوصاً آقای نریمانی که هماهنگ‌کنندۀ جلسات بودند. این اولین جلسۀ مباحثی است که تحت عنوان درس‌گفتارهای جدایی علم از دین دارد ارائه می‌شود. حدس من این است که سه جلسه خواهد بود، منتها چون پیش آمده که بعضی از بحث‌ها طول بکشد و مثلاً سه جلسه تبدیل به چهار جلسه بشود، رسماً نمی‌گویم که جلسۀ اول از سه جلسه است ولی برنامه‌ریزی من این بوده که در سه جلسه این بحث‌ها را تمام کنم.

0 دیدگاه

علوم داده: ملاحظات فلسفی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای علوم داده: ملاحظات فلسفی، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفه‌ی علم،آذر ماه ۱۳۹۶

پیاده سازی نشده است (نیاز به داوطلب)

در این سخنرانی که در گروهِ فلسفه‌ی علم در دانشگاهِ شریف (آذر ماهِ ۱۳۹۶) برگزار شده، دکتر روزبه توسرکانی نگاهی به سیرِ تاریخِ علمِ جدید داشته و مقبولیّت و محبوبیّتِ روزافزونِ علومِ داده را به عنوانِ نقطه‌ی عطفی در تاریخِ علم معرّفی می‌کنند که می‌تواند در سال‌های آتی منجر به دگرگون شدنِ این سیر و ایجادِ پارادایمی جدید شود.

از آن‌جا که درکِ فلسفه‌ی علم و آشنایی با گذشته و آینده‌ی آن می‌تواند به فهمِ بهترِ ادّعاهایی منجر شود که بعضاً دانشمندانِ علومِ تجربی و اکثراً غیرمتخصّصینِ علاقه‌مند به این علوم در رابطه با برهان‌های خداشناسی می‌کنند، شنیدنِ این سخنرانی به همه‌ی علاقه‌مندان به سلسله درسگفتارهای «دفاعَ عقلانی از دین» و دیگر سخنرانی‌های پراکنده‌ای که دکتر توسرکانی پیرامونِ این مباحث داشته‌اند (از جمله در «گذار به “پارادایمِ سوم”؟ آینده‌ی علم و خداگرایی»، بهمن ماهِ ۱۳۹۷) توصیه می‌شود.

0 دیدگاه
بستن منو