نتایج فلسفی قضیه‌ی گودل

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتار نتایج فلسفی قضیه‌ی گودل، دکتر روزبه توسرکانی، همایش فلسفه‌ی ریاضیات، انجمن حکمت و فلسفه‌ی ایران، اسفند ۱۳۸۴

پیاده سازی نشده است (نیاز به داوطلب)

تقریرِ دکتر روزبه توسرکانی

دو قضیه‌ی ناتمامیّتِ گودل

«دو قضیّه‌ی ناتمامیّتِ گودل که به محدودیّت‌های اثبات‌پذیری در نظریّه‌های صوریِ اصل‌موضوعی می‌پردازند از جمله مهم‌ترین یافته‌ها در منطقِ جدید بوده و پیامدهای ژرفی برای مسائل و حوزه‌های دیگر دارند. بر اساسِ قضیّه‌ی نخستِ ناتمامیّت، در هر دستگاهِ اصل‌موضوعیِ سازگار مانندِ F که در آن مجموعه‌ای از قضایای حساب قابلِ اثبات باشند، گزاره‌هایی وجود دارند که در خودِ F قابلِ اثبات یا رد نیستند.

0 دیدگاه
بستن منو