دفاع عقلانی ۴۰: ذوالقرنین

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۴۰، دکتر روزبه توسرکانی، مجازی، ۱۳۹۹/۱/۱۶

۱مرور مطالب قبلی

یک متنی را که ارورهای قرآن را جمع‌آوری کرده بود را داشتیم می‌خواندیم، ‌می‌رفتیم جلو، بخش ساینتفیک و ساینس آن را تمام کردیم، رسیدیم به هیستوری. من یکی دو تا از ایرادهای ساده‌تر، همان صفحۀ‌ اولی که در مورد تاریخی در قرآن بود را خیلی سریع انتهای جلسۀ قبل گفتم و یک اروری که خیلی خیلی به نظر مهم‌تر می‌رسید را پایان جلسه گفتم که دیگر کرونا آمد و همه چیز تعطیل شد.

من می‌خواهم اولین کاری که کنم، یادآوری کنم که یک سری کارها مانده که می‌توانست بیشتر انجام شود و ممکن است برای جلسات بعد از اینکه این متن تمام شد، برگردیم انجام دهیم.

0 دیدگاه
بستن منو