جدایی علم از دین ۱

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای جدایی علم از دین، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، جلسه مجازی، اندیشکده راهبردی مهاجر، ۱۳۹۹/۶/۱۱

به نام خدا

پاورپونت جلسه

اول تشکر می کنم از اندیشکدۀ مهاجر مخصوصاً آقای نریمانی که هماهنگ‌کنندۀ جلسات بودند. این اولین جلسۀ مباحثی است که تحت عنوان درس‌گفتارهای جدایی علم از دین دارد ارائه می‌شود. حدس من این است که سه جلسه خواهد بود، منتها چون پیش آمده که بعضی از بحث‌ها طول بکشد و مثلاً سه جلسه تبدیل به چهار جلسه بشود، رسماً نمی‌گویم که جلسۀ اول از سه جلسه است ولی برنامه‌ریزی من این بوده که در سه جلسه این بحث‌ها را تمام کنم.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۲۷: تعارض علم و متون دینی در گزاره‌‌های ناظر به طبیعت

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲۷، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۴/۲۵

۱مروری بر دو بدفهمی حاصل از نظریه‌ی تکامل در تعارض با دین

جلسه‌ی پیشین بیان شد که چرا این تصور نادرست وجود دارد که اگر در یک فرآیند قسمتی از طراحی تصادفی باشد، این تصور وجود دارد که طراحی یا دیزاینی وجود ندارد در حالی که مثال‌های خوبی وجود دارند که بهترین طراحی برای رسیدن به یک نتیجه با رعایت پارسیمونی و بهینه‌سازی انرژی طراحی، طراحی استوکستیک است.

وقتی قوانین طبیعت را کشف می‌کنیم، احساس می‌کنیم که نیازی به کشف معنا نداریم.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۲۵: مغالطه‌ی خداناباوران در تعارض ادعایی تکامل‌گرایی و الهیات

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲۵، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۴/۴

بحث ما در باب نحوه‌ی مواجهه با ایرادهای علمی به قرآن بود و بحث را متمرکز بر نظریه‌ی تکامل پیش بردیم.

۱- ضرورت پاسخ‌های مصداقی به اشکالات ادعایی تعارض علم و دین

در مورد رابطه‌ی علم و دین نظرات متعددی وجود دارد. یک‌دسته از این نظرات معتقدند که این دو اصلاً تعارض ندارد و اعتقاد دینی یک امر کلی و از جنس دیگری متفاوت از جنس گزاره‌های علمی است. این نظریه اگرچه به لحاظ فلسفی پایگاه خوبی دارد اما کارآمد نیست، چون در نقطه‌ی مقابل این موضع، مدام با اشکالاتی مواجه هستیم که قصد آن‌ها نشان دادن تعارض میان علم و دین است.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۲۳: تعارض علم و دین با تمرکز بر دوگانه‌ی تکامل‌گرایی و خلقت‌گرایی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲۳، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۲/۱۰

بحث گذشته‌ی ما به اینجا رسید که از متون دینی سرنخی که بخواهد مستند برای موضوع خلقت‌گرایی باشد یافت نمی‌شود و البته چرایی مقاومت بر این موضع در مثل خلقت خداوند با وجود میل به موضع تکامل‌گرایانه در مورد امری مانند باران، خود نیاز به تبیینی جدا دارد. پیش‌تر از «قرآن مجید، تکامل و خلقت انسان» دکتر یدالله سحابی و اثر آن بر پذیرش خلقت‌گرایی نسبت به خودم یادکردم و این بار هم از آثار استاد مطهری یاد می‌کنم که یک خط کلی آثار ایشان تأکید بر وجود نظام اسباب و مسببات در آن است.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۲۲: ادامه‌ی بحث تعارض علم و دین با محوریت نظریه‌ی تکامل

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲۲، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۱/۲۷

۱- عدم اهمیت ذاتی مسئله‌ی تعارض علم و دین

بحث ما درباره‌ی تعارض علم و دین بود. بیان شد که این بحث به لحاظ جوهری چندان مهم نیست، ولی چون از بحث‌های داغ در زمینه‌ی نقد دینی است به آن می‌پردازیم. دلیل عدم اهمیت آن این است که اشارات علمی قرآن بیشتر از جنس توصیفات فنومنال و پدیداری است. پیش‌تر به این مقوله در مورد توصیفات قران در باب طبیعت پرداخته‌ام ولی بحث علمی درباره خلقت تازگی دارد.

نکته‌ای که پیش‌تر آن را بیان کردم این است که تعارض علم و دین مدل ویژه‌ای برای رفع‌ورجوع ندارد و نمی‌خواهد، چون اساساً تعارض دو منبع معرفت است و شامل قواعد تعارض میان منابع معرفت.

0 دیدگاه
بستن منو