جدایی علم از دین ۱

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای جدایی علم از دین، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، جلسه مجازی، اندیشکده راهبردی مهاجر، ۱۳۹۹/۶/۱۱

به نام خدا

پاورپونت جلسه

اول تشکر می کنم از اندیشکدۀ مهاجر مخصوصاً آقای نریمانی که هماهنگ‌کنندۀ جلسات بودند. این اولین جلسۀ مباحثی است که تحت عنوان درس‌گفتارهای جدایی علم از دین دارد ارائه می‌شود. حدس من این است که سه جلسه خواهد بود، منتها چون پیش آمده که بعضی از بحث‌ها طول بکشد و مثلاً سه جلسه تبدیل به چهار جلسه بشود، رسماً نمی‌گویم که جلسۀ اول از سه جلسه است ولی برنامه‌ریزی من این بوده که در سه جلسه این بحث‌ها را تمام کنم.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۲۷: تعارض علم و متون دینی در گزاره‌‌های ناظر به طبیعت

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲۷، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۴/۲۵

۱مقدمه

می‌خواهم نکته‌ای در تکمیل جلسهقبل بگویم؛ جلسه‌ قبل بحث‌های کلی کردیم. میل داشتم وارد بحث‌هایی شویم که مستقیماً به متن قرآن ربط دارد، که در این جلسه سعی می‌کنم بگویم.

اگر خلاصه بخواهم بگویم در جلسه‌ قبل دوتا نکته گفتم. تفاوت دیدگاه علمی در این مورد که ما دنبال علت غایی و علت فاعلی و معنایابی وهستیم را جلسه قبل گفتم. دوتا بحث را مطرح کردم.

در ادامه‌ بحث‌های نظریه‌ تکامل گفتم که چرا این تصور نادرست وجود دارد که اگر در فرآیندی جنبه‌های undeterministic وجود داشته باشد مثلا بخش‌هایی استک استیک یا رندوم باشند، آنجا design وجود ندارد.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۲۵: ادامه بحث تکامل با تمرکز بر بحث رندوم بودن یا جبرگرایانه بودن آن

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲۵، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۴/۴

۱مقدمه

یک مقدار از بحث‌هایی که داشتیم می‌کردیم، انحراف پیدا کردیم. رسیدیم به آنجا که درباره قرآن و اشکالاتی که ممکن است از قرآن بگیرند و مزایا و معایبش صحبت کنیم؛ مثلاً تا جلسات هجدهم به چنین جایی رسیدیم.

من به‌عنوان اولین نکاتی که ممکن است در رابطه با آن یک مشکلاتی دیده شود در قرآن، موضوعی که شروع کردم درموردش صحبت کردن، بحث نظریه تکامل و خلقت بود که می‌شود گفت از روز اول که این تصمیم را گرفتم برای خودم هم روشن بود یک مقدار از بحثی که می‌کنیم منحرف می‌شویم.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۲۳: تعارض علم و دین با تمرکز بر دوگانه‌ی تکامل‌گرایی و خلقت‌گرایی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲۳، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۲/۱۰

۱- مقدمه

در این جلسه خیلی نمی‌خواهم خلاصه‌ی جلسات گذشته را بگویم. در جلسه‌ی گذشته به اینکه چطور می‌شود در مورد تعارض (conflict) بین دوتا حوزه‌ی معرفتی با ایده‌ی لاکاتوشی بحث کرد، صحبت کردیم. کاری که من کردم این بود که درمورد علم و دین هم با توجه به اینکه ادیان و مذاهب مختلف ممکن است ساختار معرفتی متفاوت داشته باشند شاید مهم باشد که این نگاه را برای رفع عملی conflict ها در نظر گرفت.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۲۲: ادامه‌ی بحث تعارض علم و دین با محوریت نظریه‌ی تکامل

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲۲، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۱/۲۷

۱مقدمه

چون بین این جلسه با جلسه‌ی قبلی فاصله افتاد، یک یادآوری مختصری می‌کنم. من جلسه‌ی قبل شروع کردم درباره‌ی مسئله‌ای صحبت کردن که برای بعضی خیلی مهم است [و آن هم تعارض قرآن با علم است]. اینکه به نظر بعضی‌ها این قضیه مهم است باعث شد این بحث را بکنیم وگرنه از نظر خود من این موضوع شاید با نیم جلسه قابل حل بود!

اصولا اشاره‌هایی که به طبیعت در قرآن هست بی‌نهایت حاشیه‌ای هستند.

0 دیدگاه
بستن منو