نمل ۵: جمع بندی، مسئله نطق و تکلم، زیبانی – حکمت – ظرافت در حکومت سلیمان، دابة الارض

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نمل، جلسه‌ی ۵، دکتر روزبه توسرکانی، سال ۹۲

۱- بحث آخر سوره نمل

بحث آخر سوره نمل را شروع کنیم. با توجه به کوتاهی و خطر اینکه به هرحال وقت کم بیاید، به جای اینکه آن آیاتی که داشتیم از انتهای سوره می خواندیم که سوره تمام بشود بعداً برگردیم یک جمع بندی بکنیم، فکر می کنم مناسب تر است که از اول سوره شروع کنیم به جمع بندی کردن، بعد به قسمت انتهایی سوره هم می رسیم که چند تا آیه هم در مورد آن بحث کنیم. بحث هایی که در چهار جلسه قبل شده است این نکاتی که می گویم عمدتاً گفته شده حالا یک مقدار با حالت جمع بندی دارم به آن ها اشاره می کنم.

0 دیدگاه
بستن منو