دفاع عقلانی ۳۹: ایراد علمی به فرشته و جن

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۳۹، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

من فکر می‌کنم جلسهٔ قبل به این متن ساینتیفیک ارور، به قسمت تاریخی‌اش رسیدیم. قسمت‌های کیهان‌شناسی و فیزیک و این چیزهایش تمام شد. یک موقعی هم باید جمع‌بندی‌ای کنم؛ این هم لازم است. حسّ من این است که کاملاً داریم وارد قسمت جدیدی می‌شویم که بحث‌های تاریخی است و بعد از آن هم جامعه‌شناسی. قسمتی تحت عنوان اسطوره‌ها و داستان‌های مثلاً افسانه‌ای و این چیزها است. یک others هم دارد که بعضی قسمت‌های بامزه هم در آن است. حالا نمی‌دانم. واقعیت این است که چون یک تعهدی کردم که همه‌اش را تا آخر بگویم، فکر می‌کنم همین را به همین شکل پیش ببریم.

0 دیدگاه
بستن منو