جدایی علم از دین ۱۲

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای جدایی علم از دین، جلسه‌ی ۱۲، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۴۰۱/۵/۱۸

١فلسفه و علم در دوران مدرن

این جلسه آخر مجموعه دوازده‌تا سخنرانی‌ای است که تمدیدش هم نکردیم. من در گروهی که تحت عنوان همین سخنرانی‌ها تشکیل شده یک مقدار در مورد اینکه چه فعالیت‌هایی می‌شود کرد یا اگر سخنرانی دیگری بخواهم انجام بدهم، نکاتی می‌گویم. شاید آخر همین جلسه اگر وقت شود در مورد ادامه جلسات نه اینکه سخنرانی سیزدهمی وجود داشته باشد، ولی در مورد ادامه کار یک نکاتی را بگویم، چون خیلی چیزها ناگفته مانده است و در عین حال می‌توانم بگویم واقعاً بدون اینکه مسئلة کمبود وقت و تمدید نکردن جلسات باشد، من احساسم این است که اگر می‌خواستیم نشان بدهیم که چجوری این جدایی پیش آمد، همین قرن هیجدهم و نوزدهم مهمتر هستند، در قرن بیستم درست است خیلی اتفاقات افتاده که خیلی هم جالب هستند و حالا به بعضی‌ها در این جلسه اشاره‌ای می‌کنیم، ولی اینجوری نیست که بگوییم در رابطه بین علم و دین و فلسفه خیلی اتفاق بزرگی افتاده است.

0 دیدگاه

پیش‌فرض‌های فلسفی فیزیک

بسم الله الرحمن الرحیم

نخستین جلسه‌ی سال سومِ حلقه‌ی فلسفه و فیزیک، پیش‌نشستی پیرامون پیش‌فرض‌های فیزیک، دکتر روزبه توسرکانی، تالار پرتوی، دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۸/۹/۱۳

این پیاده‌سازی، خلاصه‌ای از صوت جلسه است.

۱- مقدمه

 عنوان این سخنرانی پیش نشست درباره‌ی پیش‌فرض‌های فلسفی فیزیک است. در این عنوان دو تا پیشوند پیش وجود دارد. هدف از این جلسه این هست که جلسه سخنران ای انجام بدهم تا حسی از فضای جمع پیدا کنم. این شد که این پیش نشست که ممکن هست این را القا کند که نشست‌های دیگر ای هم ممکن است باشد. خلاصه ممکن هم هست که جلسه دیگری وجود نداشته باشد.

0 دیدگاه
بستن منو