نور ۵: تفصیل آیه نور، عشق الهی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۵، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱مقدمه

بنده دیگر نمی‌خواهم مطالبی که جلسهٔ قبل گفتم را تکرار کنم به غیر از اینکه یک مقدار شاید قوی‌تر سعی کنم نکته‌ای که آخر جلسه گفتم را استدلال کنم، ولی فکر می‌کنم که انتهای جلسهٔ گذشته به جایی رسیدیم که حالا من نمی‌خواهم تأکید کنم ولی به نظر می‌آید که شاید به آن نکتهٔ مرکزی این سوره رسیدیم. در واقع یک نوع تمثیلی که وسط این سوره است و شاید این سوره به دلیل همان تمثیل شهرت دارد؛ اسم سوره از همان تمثیل گرفته شده است، یک جوری به فهمیدن آن تمثیل و اینکه محتوای این تمثیل چه ارتباطی با بقیهٔ چیزهایی که در این سوره است دارد نزدیک شدیم.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۳: تفاوت دفاع عقلانی در گذشته و حال

بسم الله الرحمن الرحیم

درسگفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۳، دکتر توسرکانی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴

۱- تفاوت ماهوی دفاع عقلانی از دین در گذشته و حال

بیشتر به فضای رقابتی در پذیرش عقاید اشاره شد. اگر فرض کنید قرار است مسابقه‌ی ورزشی‌ای مانند وزنه‌برداری برگزار شود، در وزنه‌برداری استراتژی‌های متفاوتی برای پیروزی بر رقیب وجود دارد که مبتنی بر شناخت دقیق توانایی خود و رقباست. اگر وزنه‌برداری به خود بسیار مطمئن باشد و اختلاف خود را باقی افراد بسیار زیاد بداند، طبیعتاً بدون لحاظ و اتخاذ استراتژی و تکنیک خاصی وارد میدان می‌شود. برعکس اگر فردی چنین فاصله‌ی زیادی با رقبا را حس نکند، سعی می‌کند با مطالعه‌ی روی رقبا، لحاظ امکانات خود، اتخاذ استراتژی و تکنیک مناسب وارد میدان شود تا به پیروزی نائل آید.

0 دیدگاه
بستن منو