پیش‌فرض‌های فلسفی فیزیک

بسم الله الرحمن الرحیم

نخستین جلسه‌ی سال سومِ حلقه‌ی فلسفه و فیزیک، پیش‌نشستی پیرامون پیش‌فرض‌های فیزیک، دکتر روزبه توسرکانی، تالار پرتوی، دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۸/۹/۱۳

این پیاده‌سازی، خلاصه‌ای از صوت جلسه است.

۱- مقدمه

 عنوان این سخنرانی پیش نشست درباره‌ی پیش‌فرض‌های فلسفی فیزیک است. در این عنوان دو تا پیشوند پیش وجود دارد. هدف از این جلسه این هست که جلسه سخنران ای انجام بدهم تا حسی از فضای جمع پیدا کنم. این شد که این پیش نشست که ممکن هست این را القا کند که نشست‌های دیگر ای هم ممکن است باشد. خلاصه ممکن هم هست که جلسه دیگری وجود نداشته باشد.

0 دیدگاه
بستن منو