رعد ۱: کلیت سوره

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره رعد، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۴

۱شرک جلی

جلسۀ دوم یا اول سورۀ رعد است. قرار شد جلسۀ اول را صفرم (در مورد داعش صحبت شد در آن جلسه) بنامیم و این جلسه یک باشد. به خاطر این جو خرافه‌پرستی که مال عوام است و دارد کم‌کم رسمیت پیدا می‌کند؛ به نظر می‌آید روند و روالی در کشور وجود دارد، من سعی کردم جلسه قبل یکی دوتا مثال بزنم که حتی به مواردی که به اصطلاح شرک جلی هستند نزدیک می‌شود. قسمتی از المیزان را گفتم که می‌توانید به آن رجوع کنید.

0 دیدگاه
بستن منو