واژگان ۱۰: استقلال در تفکر و واژه صالح

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای واژگان قرآن، جلسه‌ی ۱۰، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۹۰

من هر وقت بحث‌هایی شبیه بحث‌های دو جلسه گذشته در کلاس مطرح کردم که آدم باید برای عقاید خود یک بررسی‌هایی بکند و تصمیم بگیرد باید یک توجیهی داشته باشد راهی که انتخاب کرده بین راه‌های موجود راه بهتری است. کلی سوال ایجاد می‌شود یک اصطلاحی در روانشناسی است که می‌گویند کامپلکس؛ تعریف آن این است انگار یک محدوده و یک جایی در فضای روانی آدم که عواطف خیلی شدیدی آنجا وجود دارد. میل دارم اول یک مقدار در مورد این مسئله صحبت کنم بر حسب بعضی از سوال‌هایی که شده، یک موضوع نسبتاً مستقل مطرح کنم فکر کنم بد نیست.

0 دیدگاه
بستن منو