نساء ۲: چهار سوره اول قرآن در کنار یکدیگر، احکام سوره نساء، فهم شریعت، تعمیم احکام ارث، روابط نامشروع خارج از خانواده، شهید، آدم‌های جامعۀ دینی، اولی الامر

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نساء، جلسه‌ی ۲، دکتر روزبه توسرکانی، 

۱- مقدمه

در این جلسه قرار شد طبق روال عادی که سوره‌ها را بررسی می‌کنیم در مورد سورۀ نساء صحبت کنیم. سوره آنقدر بزرگ است که من قصد ندارم طبق روال بعضی از سوره‌ها که کمی کوچک‌تر بودند یا ۱۰ الی ۱۵ جلسه روی آنها وقت می‌گذاشتیم قشنگ قطعه‌ها را از همدیگر جدا کنم، سعی می‌کنم خیلی کلی‌تر بحث کنم. در واقع دومین سورۀ بلند قرآن است و امیدوارم اینکه خیلی وارد جزئیات نمی‌شوم آسیبی به بحث نزند، یعنی کاری که قرار است بکنیم این است که موضوع سوره را به طورکلی بررسی کنیم.

0 دیدگاه
بستن منو