شعراء ۳: بررسی ادامه داستان‌های انبیاء

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره شعراء، جلسه‌ی ۳، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۴

جلسه گذشته تا آخر داستان دوم، داستان ابراهیم و قطعه‌ای که مربوط به بیان توحید و آخرت بود خواندیم؛ تا آیاتی که مربوط به قوم نوح است. من فقط مختصراً با توجه به بحث‌هایی که در جلسه گذشته شد یک مروری کنم در مورد مطالبی که در مورد سوره گفتیم و ارتباط قسمت‌هایی که خواندیم را بگوییم.

۱- محتوای کلی سوره: آیات

تقریباً در مورد محتوای کلی سوره در جلسه اول و دوم صحبت شده است؛ به جای اینکه تا آخر برم و بعد برگردم و مرور کنم فکر می‌کنم الان می‌توانم در مورد نکاتی صحبت کنم که از داستان نوح به بعد را با توجه به بعضی از نکاتی که الان می‌گویم بخوانیم.

0 دیدگاه

طه ۴: داستان ماجرای گوساله سامری (طلایی)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره طه، جلسه‌ی ۴، دکتر روزبه توسرکانی، مجازی، رمضان ۱۴۴۴، ۱۴۰۲/۱/۲۸

۱- مقدمه

این چهارمین جلسه مربوط به سوره طه است که جلسه قبل تقریباً بحث را رساندیم به آیاتی که مربوط به آخرین قسمت داستان حضرت موسی در این سوره می‌شود. در واقع داستان ماجرای گوساله سامری یا به قول آن چیزی که در عرف مسیحیت و یهودیت مطرح است به آن گوساله طلایی می‌گویند. من قبلاً در مورد این صحبت کرده بودم که در این سوره این داستان خیلی مهم است، به دلیل اینکه اختصاصی این سوره است و شخصیت سامری فقط در این سوره آمده است.

0 دیدگاه
بستن منو