نمل ۳: ملکهٔ سبا

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نمل، جلسه‌ی۳، دکتر روزبه توسرکانی، سال ۹۲

۱- مقدمه: مروری بر محتوای جلسه ی قبل

جلسهٔ قبل من تا قسمت‌های آخر داستان معروف سلیمان و ملکه سبا یا بلقیس را گفتم. یک قسمت از انتهای آن باقی ماند. فکر می‌کنم تا آنجای داستان که عرش را منتقل می‌کنند را خواندیم. من یک نکتهٔ داستانی تذکر دادم. اینکه ازنظر زمانی، از خود متن اینطور برمی‌آید که درخواست سلیمان این است که آن اریکهٔ بزرگ حکومتی ملکهٔ سبا را قبل از ورود ملکه منتقل کنند. یعنی ازنظر زمانی مثلاً برمی‌گردد به اینکه آن‌ها راه افتادند، به ملک سلیمان نزدیک شده اند یا اینکه مثلاً رسیده‌اند ولی هنوز ملاقاتی صورت نگرفته است.

0 دیدگاه
بستن منو