نور ۲۵: مطالب پراکنده و جمع‌بندی مباحث

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۲۵، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- شأن نزول آیات

سورۀ نور با مسئلۀ شأن نزول به‌نوعی مربوط است؛ چراکه یکی از ماجراهای بسیار واضح در قرآن که شأن نزول دارد، در این سوره هست. هیچ شکی وجود ندارد که افک به ماجرای خاصی در زمان پیغمبر(ص) اشاره می‌کند. جاهایی در قرآن هم به جنگ‌ها و حتی به ریز این وقایع به‌وضوح اشاره می‌کند و اشاراتی نیز به داستان‌های تاریخی دارد. یک سؤالِ به‌نظر من پیش‌پاافتاده این است که چرا وقایع تاریخی مربوط به پیغمبر(ص) در قرآن ظاهر می‌شود؟ ممکن است این موضوع به‌نظر بعضی ایراد باشد؛ در حالی که همین افراد به وجود داستان بنی‌اسرائیل در قرآن اشکالی نمی‌گیرند.

0 دیدگاه
بستن منو