شعراء ۳: بررسی ادامه داستان‌های انبیاء

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره شعراء، جلسه‌ی ۳، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۴

جلسه گذشته تا آخر داستان دوم، داستان ابراهیم و قطعه‌ای که مربوط به بیان توحید و آخرت بود خواندیم؛ تا آیاتی که مربوط به قوم نوح است. من فقط مختصراً با توجه به بحث‌هایی که در جلسه گذشته شد یک مروری کنم در مورد مطالبی که در مورد سوره گفتیم و ارتباط قسمت‌هایی که خواندیم را بگوییم.

۱- محتوای کلی سوره: آیات

تقریباً در مورد محتوای کلی سوره در جلسه اول و دوم صحبت شده است؛ به جای اینکه تا آخر برم و بعد برگردم و مرور کنم فکر می‌کنم الان می‌توانم در مورد نکاتی صحبت کنم که از داستان نوح به بعد را با توجه به بعضی از نکاتی که الان می‌گویم بخوانیم.

0 دیدگاه

شعراء ۱: کلمه شعراء، داستان اول (داستان موسی و فرعون)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره شعراء، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۴

طبق اعلام اولین جلسه سوره شعرا را شروع می‌کنیم، چند جلسه شدن آن برای خود من هم روشن نیست، فکر نمی‌کنم خیلی طول بکشد. معمولاً یک مقدمه در مورد کلیات سوره می‌گویم، در مورد این سوره برعکس سوره اعراف که آخرین لحظه رسیدیم به اینکه در مورد اسم آن صحبت کردیم به نظر من به دلیل شاید احتمال بدفهمی که کلمه شعرا دارد تمایل دارم همین الان و قبل از اینکه در مورد چیزی حرف بزنم در مورد کلمه شعرا و اینکه اسم سوره به عنوان شعرا نامگذاری شده است صحبتی کنم.

0 دیدگاه
بستن منو