روان‌کاوی و فرهنگ ۱۱: کاربردهای نظریه‌ی روانکاوی در تحلیل‌های اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم

روان‌کاوی و فرهنگ، دکتر روزبه توسرکانی، جلسه‌ی ۱۱، دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۶

از این جلسه وارد بحث کاربردهای نظریه‌ی روانکاوی فروید می‌شویم و ابتدا به بحث تحلیل‌های اجتماعی می‌پردازیم. اولین نمونه‌های کاربست نظریه‌ی فروید، درنتیجه‌ی تلفیق آن با نظریات مارکس بوده است. اهمیت فروید و مارکس در قرن بیستم خودبه‌خود عامل تلفیق آن‌ها در ذهن بسیاری متفکران شده است.

۱- تلفیق میان نظرات مارکس و فروید

اگر فرهنگ مولود اذهان آدمی باشد، نظریه‌ی انسان‌شناختی فروید در مطالعات فرهنگی، نظریه‌ی انتقادی، بحث‌های جامعه‌شناختی، تحلیل متن و کاربرد دارد. مارکس نیز با بررسی رفتار جوامع انسانی درصدد تحلیل گذشته و پیش‌بینی آینده برآمده است.

0 دیدگاه
بستن منو