نساء ۲: چهار سوره اول قرآن در کنار یکدیگر، احکام سوره نساء، فهم شریعت، تعمیم احکام ارث، روابط نامشروع خارج از خانواده، شهید، آدم‌های جامعۀ دینی، اولی الامر

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نساء، جلسه‌ی ۲، دکتر روزبه توسرکانی، 

۱- مقدمه

در این جلسه قرار شد طبق روال عادی که سوره‌ها را بررسی می‌کنیم در مورد سورۀ نساء صحبت کنیم. سوره آنقدر بزرگ است که من قصد ندارم طبق روال بعضی از سوره‌ها که کمی کوچک‌تر بودند یا ۱۰ الی ۱۵ جلسه روی آنها وقت می‌گذاشتیم قشنگ قطعه‌ها را از همدیگر جدا کنم، سعی می‌کنم خیلی کلی‌تر بحث کنم. در واقع دومین سورۀ بلند قرآن است و امیدوارم اینکه خیلی وارد جزئیات نمی‌شوم آسیبی به بحث نزند، یعنی کاری که قرار است بکنیم این است که موضوع سوره را به طورکلی بررسی کنیم.

0 دیدگاه

نساء ۱: پیش درآمدی بر مباحث سوره نساء، شبهات و نحوه برخورد با آنها، احکام مالی زنان و مردان

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نساء، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، 

پیش مقدمه

جلسه ی اول سوره نساء است. چون یک مقدار با جلسات دیگر که در مورد سوره‌ها داشتیم تفاوت‌هایی دارد، یک مقدمه می گویم که چرا تصمیم گرفتم امروز این کار را انجام ‌دهم. معمولاً روال عادی بررسی یک سوره اینطور بود که مثلاً قطعه‌های بزرگی که در یک سوره هست را مشخص کنیم، بعد کلیاتی در مورد ارتباطی که بین این قطعه‌ها هست بگوییم. ممکن هم بود در بخش‌هایی وارد جزئیات شویم. غالباً اینطور بود که قطعه‌بندی می‌کردم و موضوع کلی دستمان می‌آمد. بعد سعی می‌کردم مقدمه‌ای بگویم و به نوعی طرح موضوع کنم که چه مسئله‌های مهمی حول‌وحوش این سوره وجود دارد که سوره در مورد آنها حرف می‌زند.

0 دیدگاه
بستن منو