شعراء ۳: بررسی ادامه داستان‌های انبیاء

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره شعراء، جلسه‌ی ۳، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۴

جلسه گذشته تا آخر داستان دوم، داستان ابراهیم و قطعه‌ای که مربوط به بیان توحید و آخرت بود خواندیم؛ تا آیاتی که مربوط به قوم نوح است. من فقط مختصراً با توجه به بحث‌هایی که در جلسه گذشته شد یک مروری کنم در مورد مطالبی که در مورد سوره گفتیم و ارتباط قسمت‌هایی که خواندیم را بگوییم.

۱- محتوای کلی سوره: آیات

تقریباً در مورد محتوای کلی سوره در جلسه اول و دوم صحبت شده است؛ به جای اینکه تا آخر برم و بعد برگردم و مرور کنم فکر می‌کنم الان می‌توانم در مورد نکاتی صحبت کنم که از داستان نوح به بعد را با توجه به بعضی از نکاتی که الان می‌گویم بخوانیم.

0 دیدگاه

شعراء ۲: معنی کلمه عزیز، داستان حضرت ابراهیم

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره شعراء، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۴

این جلسه دوم سوره شعرا است، یادآوری مختصری در مورد جلسه قبل می‌کنم در مورد بحث‌هایی که کردیم به کجا رسید، بعد سوال ایمیل را جواب می‌دهم و بحث را ادامه می‌دهیم.

۱- آیات رحیمی و رحمانی

جلسه قبل از اول سوره تا انتهای داستان حضرت موسی را خواندیم، نکات مهمی که در مورد آنها صحبت کردم. یک مقدار در مورد مقدمه کوتاه، ۹ آیه اول بود. نکته‌ای که در آن است این است که اشاره می‌شود به اینکه آیات رحمانی وجود دارند و یک عده اینها را نمی‌بینند و بعداً آیاتی که در تشریع ظاهر می‌شود پیامبران می‌آورند، چه معجزه باشد، در زمان خودشان چیزی به مردم نشان بدهند یا وحی و کلامی باشد که با مردم ارتباط برقرار کند یا احکامی تشریع شود.

0 دیدگاه

شعراء ۱: کلمه شعراء، داستان اول (داستان موسی و فرعون)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره شعراء، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۴

طبق اعلام اولین جلسه سوره شعرا را شروع می‌کنیم، چند جلسه شدن آن برای خود من هم روشن نیست، فکر نمی‌کنم خیلی طول بکشد. معمولاً یک مقدمه در مورد کلیات سوره می‌گویم، در مورد این سوره برعکس سوره اعراف که آخرین لحظه رسیدیم به اینکه در مورد اسم آن صحبت کردیم به نظر من به دلیل شاید احتمال بدفهمی که کلمه شعرا دارد تمایل دارم همین الان و قبل از اینکه در مورد چیزی حرف بزنم در مورد کلمه شعرا و اینکه اسم سوره به عنوان شعرا نامگذاری شده است صحبتی کنم.

0 دیدگاه
بستن منو