اسراء: قرآن، هدایت اقوم

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره اسراء، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، سال ۱۳۸۸

مقدمه

قرار بوده و هست که از این تک جلسات انتظار زیادی نداشته باشیم. فقط خطوط کلّی و مقدمّه بیان می‌شود که تشویق و کمک کند برای کسی که می‌‌خواهد سوره را بعداً دقیق‌تر بخواند. ممکن است مفاهیمی در یک سوره باشد و ترجیح بدهم در این جلسات به آن اشاره نکنم و فقط خط روشنی در سوره را توضیح بدهم تا بتوانم در یک جلسه درباره آن صحبت کنم. این جلسه را با تعدادی سوال شروع می‌کنم. بعد از مطرح کردن این سؤال‌ها که فکر می‌کنم مرتبط با محتوای سوره باشند آیه به آیه تا انتهای سوره جلو می‌روم.

0 دیدگاه

رعد ۳: حق محتوای اصلی سوره، انسان و اقوام، تغییر، نیمه دوم سوره

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره رعد، جلسه‌ی ۳، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۴

این جلسۀ چهارم سورۀ رعد است که مروری به محتوای سوره می‌کنیم، ان‌شالله که تمام شود. من از اول شروع می‌کنم. یکبار در دو جلسۀ قبل از اول سوره آیه به آیه خواندیم رفتیم جلو و توضیحاتی هم که بعضی جاها لازم بود دادم، حالا فکر می‌کنم یک دور برگردیم محتوای کلی سوره را مرور کنیم و نکاتی که باقی مانده را یادآوری می‌کنم و تمام می‌کنیم.

۱حق، محتوای اصلی سوره

در دو جلسه ای که گذشت خیلی روی این تأکید کردم که آیۀ اول که می‌گوید «تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ» خیلی مهم است، یعنی تمام محتوای سوره روی همین مفهوم حق در مقابل باطل و اینکه این کتاب حق را دارد بیان می‌کند و آنچه در آن است تجلی حق است می‌گردد.

0 دیدگاه
بستن منو