جدایی علم از دین ۸

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای جدایی علم از دین، جلسه‌ی ۸، دکتر روزبه توسرکانی، جلسه مجازی، اندیشکده راهبردی مهاجر، ۱۴۰۰/۷/۲۷

امروز می‌خواهم مطالبی دربارهٔ وضعیت علم در قرن نوزدهم بگویم. می‌گویند قرن نوزدهم قرن ساینس (Science) است. ممکن است در ابتدا به نظر برسد که این نامگذاری خیلی نامگذاری دقیقی نیست چون ساینس ریشه‌هایش در قرن هفدهمهجدهم بوده، اینکه برای قرن نوزدهم عنوان قرن ساینس را به‌کار ببریم ، انگار ساینس اینجا شروع شده یا شکوفا شده، به نظر می‌رسد که یک مقدار مسامحه در آن هست. امیدوارم آخر جلسه به این نتیجه برسیم که به معنای واقعی کلمه، قرن نوزدهم قرن علم است.

0 دیدگاه

جدایی علم از دین ۷

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای جدایی علم از دین، جلسه‌ی ۷، دکتر روزبه توسرکانی، جلسه مجازی، اندیشکده راهبردی مهاجر، ۱۴۰۰/۶/۱۶

من در ابتدای جلسه از دوستانی که این جلسات را پیگیری می‌کردند عذرخواهی کنم بابت ‌اینکه قول داده بودم حدود دو سه ماه قبل این جلسات مجدد شروع شود و خیلی به تأخیر افتاد و اعتراف هم می‌کنم دلیلش این بود که از حال و هوای موضوعی که این جلسات داشت بطور کلی خارج شدم و دوباره ‌اینکه در این فضا قرار بگیرم خیلی برای من حقیقتاً راحت نبود. در واقع ماجرا این بود که آن جلسات که شروع شد همان طوری که در جلسۀ ششم توضیح دادم برنامۀ اولیه‌ سه جلسه‌‌‌ بود که سه نکته را کنار هم در واقع بیان کنم، بعد مسائل دیگری پیش آمد که الان می‌خواهم تاریخچۀ مختصری از این مسائل دیگری که پیش آمد را بگویم.

0 دیدگاه

تعارض علم و دین

بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی تعارض علم و دین،  دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه تهران، دانشکده برق

این سخنرانی با موضوع تعارض علم و دین در دانشگاه تهران انجام شده است. در این سخنرانی به مسئله تعارض علم و دین پرداخته می‌شود و چگونگی بروز تعارض و راه‌حل‌ها عنوان می‌شود و این مسئله بیان می‌شود که این تعارض چگونه منشأهای اجتماعی، تاریخی، روانی دارد و صرفاً بحث تضاد گزاره‌های دینی و علمی نیست و …

۱- مقدمه

من فکر کنم خیلی‌ها بدانند که من در همین دانشکده لیسانس گرفته‌ام. فکر کنم اگر یک روزی برایتان چنین اتفاقی بیفتد متوجه می‌شوید که خیلی مزه دارد در همان‌جایی که درس خوانده‌اید بروید و تدریس کنید.

0 دیدگاه

انعام ۱: بیان تم کلی سوره، کفر و شرک

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره انعام، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۰

این جلسه در مورد سورۀ انعام قرار بود صحبت کنیم که ممکن است تمام شود یا دو جلسه طول بکشد. اگر دو جلسه شد، بعضی از جزئیات را برای جلسۀ آینده می‌گذاریم. اولین نکته‌ای که وجود دارد و جلسۀ قبل هم به آن اشاره شد این است که بعد از آن چهار سورۀ اول قرآن که سورۀ بقره، نساء، آل‌عمران و مائده هستند و فضایی شبیه بهم دارند، سورۀ انعام کاملاً فضای دیگری دارد. همین‌طور که در موردش صحبت کنیم فکر می‌کنم متوجه این بشوید که موضوعش دیگر ربطی به موضوع آن چهار سوره ندارد.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۲۶: بررسی دو بدفهمی حاصل از سنتز مدرن در تعارض نظریة تکامل و دین

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲۶، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۴/۱۸

۱شیرخوارگی علوم، محمل نظریات تصادفی

بحث ما در باب تعارض نظریة تکامل و دین بود. یک نکته از بحث پیشین بیان می‌کنم و بعد شروع بحث جدیدی است. در ادامة موضوع تکامل می‌توان نشان داد که در بسیاری دانش‌ها غیر از زیست‌شناسی که محل بحث است، مثل جامعه‌شناسی، اقتصاد سیاسی، فلسفة تاریخ، زبان‌شناسی و یک دورة کودکی وجود داشته است که در این دورة کودکی، تبیین‌ها کور و تا حد زیادی القاکنندة روندی رندم بوده است. این دانش‌ها هرچه به پیش آمده به سیر مشخص و معین و مدلی برای تبیین‌های خود رسیده‌اند.

0 دیدگاه
  • 1
  • 2
بستن منو