تعارض علم و دین

بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی تعارض علم و دین،  دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه تهران، دانشکده برق

این سخنرانی با موضوع تعارض علم و دین در دانشگاه تهران انجام شده است. در این سخنرانی به مسئله تعارض علم و دین پرداخته می‌شود و چگونگی بروز تعارض و راه‌حل‌ها عنوان می‌شود و این مسئله بیان می‌شود که این تعارض چگونه منشأهای اجتماعی، تاریخی، روانی دارد و صرفاً بحث تضاد گزاره‌های دینی و علمی نیست و …

۱- مقدمه

من فکر کنم خیلی‌ها بدانند که من در همین دانشکده لیسانس گرفته‌ام. فکر کنم اگر یک روزی برایتان چنین اتفاقی بیفتد متوجه می‌شوید که خیلی مزه دارد در همان‌جایی که درس خوانده‌اید بروید و تدریس کنید.

0 دیدگاه

انعام ۱: بیان تم کلی سوره

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره انعام، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۰

این جلسه در مورد سورۀ انعام قرار بود صحبت کنیم که ممکن است تمام شود یا دو جلسه طول بکشد. اگر دو جلسه شد، بعضی از جزئیات را برای جلسۀ آینده می‌گذاریم. اولین نکته‌ای که وجود دارد و جلسۀ قبل هم به آن اشاره شد این است که بعد از آن چهار سورۀ اول قرآن که سورۀ بقره، نساء، آل‌عمران و مائده هستند و فضایی شبیه بهم دارند، سورۀ انعام کاملاً فضای دیگری دارد. همین‌طور که در موردش صحبت کنیم فکر می‌کنم متوجه این بشوید که موضوعش دیگر ربطی به موضوع آن چهار سوره ندارد.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۲۶: بررسی دو بدفهمی حاصل از سنتز مدرن در تعارض نظریة تکامل و دین

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲۶، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۴/۱۸

۱شیرخوارگی علوم، محمل نظریات تصادفی

بحث ما در باب تعارض نظریة تکامل و دین بود. یک نکته از بحث پیشین بیان می‌کنم و بعد شروع بحث جدیدی است. در ادامة موضوع تکامل می‌توان نشان داد که در بسیاری دانش‌ها غیر از زیست‌شناسی که محل بحث است، مثل جامعه‌شناسی، اقتصاد سیاسی، فلسفة تاریخ، زبان‌شناسی و یک دورة کودکی وجود داشته است که در این دورة کودکی، تبیین‌ها کور و تا حد زیادی القاکنندة روندی رندم بوده است. این دانش‌ها هرچه به پیش آمده به سیر مشخص و معین و مدلی برای تبیین‌های خود رسیده‌اند.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۱۰: مراد از عرفان و دین چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

درسگفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۱۰، دکتر توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۷/۵/۹

۱- مسئله‌ی زبان و واژگان در بحث‌های دینی

در بحث‌های دینی مثل بسیاری بحث‌های علوم انسانی با معضل زبانی مواجه هستیم. از سویی با مفاهیم متعدد و متمایزی روبروییم و از سویی دیگر دچار فقر واژگان هستیم؛ و نتیجه آن می‌شود که واژگانی مانند دین، عرفان و بر معانی متعددی دلالت می‌کند. در چنین موقعیتی باید مراد از این واژگان را مشخص کرد تا ایجاد سوءتفاهم نکند. در ادامه مراد از عرفان و دین در بحث‌های آتی را بیان خواهیم کرد.

0 دیدگاه
بستن منو