مقدمه ۱: زبان قرآن، اعجاز قرآن، دشواری ارتباط با قرآن و تاریخ فلسفه ورزی

بسم الله الرحمن الرحیم

درسگفتارهای مقدمه‌ای بر فهم قرآن، دکتر توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، جلسه‌ی ۱، سال ۱۳۸۲

۱- اهمیت مقوله‌ی زبان از منظر قرآن

از متن قرآن می‌توان شواهدی آورد که زبان مقوله‌ای بسیار مهم و از مختصات اصلی بشر است. از متن قرآن برمی‌آید که خداوند در حیطه‌ی زبان تجلی داشته و زبان از اجزاء مهم خلقت است. از جمله دلایل متنی بر تجلی خدا در حیطه‌ی زبان بشر، آیاتی است که طبق آن قرآن را مسبوق به نزول آن، در لوح محفوظ مقرر می‌داند، این تقرر حتی پیش از خلقت انسان هم بوده است. «بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجیدٌ فی لَوْحٍ مَحْفُوظٍ‌» «بلکه آن قرآن باارزشی است که در لوح محفوظ قرار دارد

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۱۱: ارتباط با هستی محض

بسم الله الرحمن الرحیم

درسگفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۱۱، دکتر توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۷/۵/۱۶

جلسه گذشته با سرعت سعی کردیم که به جایی نزدیک شویم که بحث ما در مورد دین باشد‌. من انتهای دو جلسه قبل توضیح دادم که همه‌ی صحبت‌هایی که کردیم اگر پذیرفته شود در واقع می‌توانیم از این اسم استفاده کنیم و بگوییم که از عرفان دفاع عقلانی کرده‌ایم، نه از دین، و سعی کنیم که فرق بگذاریم بین چیزی که به آن دین گفته می‌شود با عرفان. من در جلسه قبل توضیح دادم که این اسامی خیلی اسامی دقیقی نیست‌.‌‌‌

0 دیدگاه
بستن منو