نور ۲۲: تعبیر آیۀ شصت‌ویکم سورۀ نور (۲)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۲۲، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱مرور جلسۀ قبل

جلسۀ‌ قبل دربارۀ آیۀ‌ ۶۱ سورۀ نور صحبت کردیم؛ آیه‌ای طولانی که راجع به مجوز غذاخوردن در خانه‌های دیگران است. از مقایسۀ آن سه بخش احکامی که پشت‌سرهم آمد، با آن سه بخشی که قبلاً ذکر شد، این‌طور برمی‌آید که تأکید این آیه بر اختلال‌هایی است که مسائل اقتصادی ممکن است در خانواده ایجاد کند. در مجموعه احکامی که در ابتدای سوره آمده است، اول مسئلۀ‌ واردنشدن به خانه‌هاست، بعد مسئلۀ‌ حجاب است، بعد مسئلۀ‌ اینکه فقر و پدیدۀ‌ بردگی ممکن است برای نکاح مشکل ایجاد کند و توصیه‌هایی برای اینکه این مشکل را حل کنیم.

0 دیدگاه

نور ۲۱: تعبیر آیۀ شصت‌ویکم سورۀ نور (۱)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۲۱، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- درگذشت آقای معرفت

من هیچ‌وقت به‌مناسبت ایام صحبتی نمی‌کنم؛ ولی متأسفانه آقای معرفت دیروز فوت کرد. خیلی برای من خبر غم‌انگیزی بود؛ چون فکر می‌کنم کتابی که داشت می‌نوشت (التمهیدی)، ناقص ماند. آقای معرفت یک روحانی بود که در نجف بود و بعد به ایران آمد. در قم تحقیقات علوم قرآنی می‌کرد. اگر کسی بخواهد چیزی درباره علوم قرآنی به‌معنای کلاسیکش بفهمد، قطعاً کتاب التمهیدی منبع جامع و لازمی برای اوست. نوشته‌هایش همیشه جامعیتی فوق‌العاده داشت. یک حس تحقیق، به‌معنای واقعی کلمه، در وجودش بود.

0 دیدگاه

نور ۱۸: غیب و شهود، قدرت و زیبایی، ابتغای رزق و ارتقای شغل

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۱۸، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مرور جلسۀ قبل

قبلاً چند بار تأکید کردم که دوگانگی‌هایی وجود دارد که زن و مرد هم در آن قرار می‌گیرند. در سورۀ نور تمثیل لاشرقی و لاغربی تعبیری از همین دوگانگی‌هاست. دوگانگی این تمثیل بیشتر دوگانگی تقابل بین تفکر و عاطفه است. جلسۀ قبل یک ‌بار دیگر مجموعه‌ای از همین تقابل‌های دوتایی را که جنسیت مربوط به آن‌ها می‌شود، گفتم. سعی کردم توضیح دهم که ریشۀ آن‌ها چیست و چگونه می‌شود به همدیگر ربطشان داد. کار به تقابل بین دم و بازدم و چیزهای جسمانی‌تر هم کشید که قبلاً معمولاً این کار را نمی‌کردم.

0 دیدگاه

نور ۱۷: دوگانگی‌های مرد و زن، مفهوم کلمه، آثار دخالت‌کردن محیط بیرون در درون خانواده

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۱۷، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مرور جلسۀ قبل

آنچه در بیرون از خانواده است، چندان جنبۀ الهی ندارد. بنابراین، از نظر دینی در سطح پایین‌تری است. در میانۀ سورۀ نور و بعد از آیات نور آمده است: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ (نور/ ۳۶). این آیه خانه یا خانواده‌ای را مجسم می‌کند که در آن تسبیح خداوند گفته می‌شود. به‌تبع آن، در ادامه می‌گوید: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (نور/ ۳۷).

0 دیدگاه

نساء ۱: پیش درآمدی بر مباحث سوره نساء، شبهات و نحوه برخورد با آنها، احکام مالی زنان و مردان

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نساء، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، 

پیش مقدمه

جلسه ی اول سوره نساء است. چون یک مقدار با جلسات دیگر که در مورد سوره‌ها داشتیم تفاوت‌هایی دارد، یک مقدمه می گویم که چرا تصمیم گرفتم امروز این کار را انجام ‌دهم. معمولاً روال عادی بررسی یک سوره اینطور بود که مثلاً قطعه‌های بزرگی که در یک سوره هست را مشخص کنیم، بعد کلیاتی در مورد ارتباطی که بین این قطعه‌ها هست بگوییم. ممکن هم بود در بخش‌هایی وارد جزئیات شویم. غالباً اینطور بود که قطعه‌بندی می‌کردم و موضوع کلی دستمان می‌آمد. بعد سعی می‌کردم مقدمه‌ای بگویم و به نوعی طرح موضوع کنم که چه مسئله‌های مهمی حول‌وحوش این سوره وجود دارد که سوره در مورد آنها حرف می‌زند.

0 دیدگاه
  • 1
  • 2
بستن منو