اسراء: قرآن، هدایت اقوم

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره اسراء، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، سال ۱۳۸۸

مقدمه

قرار بوده و هست که از این تک جلسات انتظار زیادی نداشته باشیم. فقط خطوط کلّی و مقدمّه بیان می‌شود که تشویق و کمک کند برای کسی که می‌‌خواهد سوره را بعداً دقیق‌تر بخواند. ممکن است مفاهیمی در یک سوره باشد و ترجیح بدهم در این جلسات به آن اشاره نکنم و فقط خط روشنی در سوره را توضیح بدهم تا بتوانم در یک جلسه درباره آن صحبت کنم. این جلسه را با تعدادی سوال شروع می‌کنم. بعد از مطرح کردن این سؤال‌ها که فکر می‌کنم مرتبط با محتوای سوره باشند آیه به آیه تا انتهای سوره جلو می‌روم.

0 دیدگاه

واژگان ۵: انحراف معنایی واژگان در فرهنگ اسلامی (کفر، اسلام و…)، ضلالت و هدایت، فسق

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای واژگان قرآن، جلسه‌ی ۵، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۹۰

۱- مرور جلسات گذشته

انتهای جلسه چهارم وارد واژه‌های اطراف کفر شدیم که واژه مرکزی در صفات بدی که به انسان در قرآن نسبت داده می‌شود است، به نظر می‌آید از همه صفات بدی که در قرآن هست کلی‌تر است. از نکات مهم این بود که شرک از نوع اعتقاد است، اعتقادی که غیرتوحیدی باشد. وقتی آدم به جایی برسد که حقیقت را نبیند صفت او صفت کفر است. وارد اینکه مقدمات آن چیست و چگونه انسان به این حالت می‌رسد که از حقیقت دور می‌شود نشدیم.

0 دیدگاه

مقدمه ۸: هدایت در قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای مقدمه‌ای بر فهم قرآن، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، جلسه‌ی ۸، سال ۱۳۸۲

۱- تجربه‌ی دینی، دالان هدایت الهی

پیش‌تر بیان شد که ما در این جلسات با فرض اینکه به قرآن ایمان داریم شرکت می‌کنیم. مثلاً در قرآن آمده که «اکثرهم لا یعقلون» (حجرات/۴) بنابراین این برای ما یک فکت است که اکثر مردم در حد مورد نظرِ قرآن، نمی‌فهمند. ممکن است یک نفر قرآن را بخواند به این منظور که اشکالی در آن پیدا کند و ایراداتی هم پیدا کند، مثلاً ایرادات گرامری یا چیزهای دیگر. حالا ما مفهوم هدایت را یک پله جلو می‌بریم.

0 دیدگاه
بستن منو