یوسف ۱۵: صبر و امید درونمایه اصلی داستان، تأویل رؤیای یوسف

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره یوسف، جلسه‌ی ۱۵، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مقدمه

جلسۀ قبل تا اینجا را گفتم که برادرها آمدند و جام از درون رحل درآمد و آنها سعی کردند که جای بنیامین را بگیرند و بعد بزرگ‌ترین آنها می‌گوید من اینجا می‌مانم و برنمی‌گردم، امروز این داستان هم تمام می‌شود.

خیلی طول کشید؛ خود به‌ خود حرف پیش می‌آید، خیلی چیزها در نظرم نبود، نظرم این بود که از اول داستان شروع کنم با همان ایدۀ کلی که چه اتفاقاتی می‌افتد، یک دور از اول داستان مثلاً نکات ریز آیات را بگوییم، ولی عملاً خیلی بحث‌های کلی‌تر مطرح شد.

0 دیدگاه

یوسف ۱۴: قسمت پایانی داستان، بازگشت برادران

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره یوسف، جلسه‌ی ۱۴، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مقدمه

به جایی رسیده‌ایم که فکر می‌کنم از اینجا به بعد خیلی کمتر از قسمت‌های قبل، بحث وجود دارد، زیرا به سراشیبی داستان رسیده‌ایم. می‌دانیم یوسف قرار است چکار کند، قبلاً هم در مورد روش او صحبت کردیم. در این قسمت نکته‌های خیلی مهم کمتر است به غیر از خود داستان که نقل می‌شود، بعضی جاها هم نکته‌هایی هست که من خودم نمی‌دانم چه باید بگویم. بنابراین فکر می‌کنم در قسمت آخر داستان کمتر جای بحث کردن وجود دارد.

۲- بار عاطفی و نقاط اوج در نیمه دوم داستان

به نظر من تا یک جای داستان که مقدمات فراهم می‌شود خیلی متفکرانه‌تر است.

0 دیدگاه
بستن منو