یوسف ۱۵: صبر و امید درونمایه اصلی داستان، تأویل رؤیای یوسف

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره یوسف، جلسه‌ی ۱۵، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مقدمه

جلسۀ قبل تا اینجا را گفتم که برادرها آمدند و جام از درون رحل درآمد و آنها سعی کردند که جای بنیامین را بگیرند و بعد بزرگ‌ترین آنها می‌گوید من اینجا می‌مانم و برنمی‌گردم، امروز این داستان هم تمام می‌شود.

خیلی طول کشید؛ خود به‌ خود حرف پیش می‌آید، خیلی چیزها در نظرم نبود، نظرم این بود که از اول داستان شروع کنم با همان ایدۀ کلی که چه اتفاقاتی می‌افتد، یک دور از اول داستان مثلاً نکات ریز آیات را بگوییم، ولی عملاً خیلی بحث‌های کلی‌تر مطرح شد.

0 دیدگاه

یوسف ۱: نگاه کلی به سوره

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره یوسف، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

در این جلسه در ادامه مباحث قبل در مورد تکنیک‌های ادبی در قرآن صحبت می‌شود و مثال‌های از سینما و داستان کوتاه مدرن و معاصر آورده می‌شود و به داستان یوسف در قرآن پرداخته می‌شود.

۱- مقدمه

کتابی به اسم «لاتاری، چخوف و داستان‌های دیگر» از هفت نویسنده که شش‌تای آنها، آدم‌های خیلی جدیدی‌اند و ترجمه‌اش هم از جعفر مدرس صادقی است که واقعاً به عنوان مترجم و نویسنده یکی از آدم‌های معتبر ادبیات ایران است. 7 تا داستان است که در آن یک داستانی هست به اسم «آن طرف خیابان» مربوط به جان آپدایک که ممکن است به آنجایی ارجاع بدهم.

0 دیدگاه
بستن منو