درس گفتارهای سوره روم

روم: حکومت خداوند و آیات او در تار و پود دنیا

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره روم، تک جلسه، دکتر روزبه توسرکانی، سال ۱۳۸۶

۱- مقدمه

طبق همان چیزی که در جلسات قبل گفتم قرار بر این است که در مورد سوره روم صحبت کنیم و فقط همین یک جلسه را داشته باشیم. معمولاً چنین کاری نمی‌کنم و همیشه می‌گویم که مخالف هستم با اینکه آدم راجع به یک چیزی به این شکل ناقص و کوتاه صحبت کند، ممکن است چیز خوبی ضایع شود. هر وقت می‌خواهم در مورد موضوعی صحبت کنم، می‌گویم که حداقل ۷-۸ جلسه طول می‌کشد. ولی از قبل قرار شده بود که یک جلسه داشته باشیم و تمدید هم نمی‌شود بنابراین انتظار نداشته باشید که مثل بحث‌هایی که در مورد سوره نور کردیم به جایی برسیم که در مورد همه سوره روم صحبت کرده باشیم و به جایی برسیم که معنی همه آیه‌ها و همه چیز را بفهمیم.

0 دیدگاه
بستن منو