یوسف ۱: نگاه کلی به سوره

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره یوسف، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

در این جلسه در ادامه مباحث قبل در مورد تکنیک‌های ادبی در قرآن صحبت می‌شود و مثال‌های از سینما و داستان کوتاه مدرن و معاصر آورده می‌شود و به داستان یوسف در قرآن پرداخته می‌شود.

۱- مقدمه

کتابی به اسم «لاتاری، چخوف و داستان‌های دیگر» از هفت نویسنده که شش‌تای آنها، آدم‌های خیلی جدیدی‌اند و ترجمه‌اش هم از جعفر مدرس صادقی است که واقعاً به عنوان مترجم و نویسنده یکی از آدم‌های معتبر ادبیات ایران است. 7 تا داستان است که در آن یک داستانی هست به اسم «آن طرف خیابان» مربوط به جان آپدایک که ممکن است به آنجایی ارجاع بدهم.

0 دیدگاه

روان‌کاوی و فرهنگ ۹: ادامه‌ی نقدها به نظریه‌ی فروید

بسم الله الرحمن الرحیم

روان‌کاوی و فرهنگ، دکتر روزبه توسرکانی، جلسه‌ی ۹، سال ۱۳۸۶

۱- مروری بر نقدهای بیان‌شده ناظر به نظریه‌ی روانکاوانه‌ی فروید

فروید اندیشمند نابغه‌ای است و نظریاتش بیشتر مبتنی بر شهود فوق‌العاده‌ی اوست تا مشاهداتش، همچنین ذهن منظم و نظریه‌پردازی دارد. ایراد اصلی به او همان‌طور که بیان شد مبانی نادرست، تحویل گرایی و اعتنای بیش‌ازحد به علم زمانه‌اش است؛ که البته بخشی از آن در برابر بی‌اعتنایی یونگ و لکان به ارتباط نظراتشان با سایر علوم پسندیده است.

۲- مروری بر مقاله‌ای از فروید

یک منبع خوب درباره فروید رساله‌ی مختصری است تحت عنوان «رئوس نظریه‌ی روانکاوی» که فروید آن را در اواخر عمر خویش نوشته است و ترجمه‌ی آن در ویژه‌نامه‌ی روانکاوی شماره‌ی ۲ ارغنون که مجلد ۲۲ از سلسله مجلدات این مجموعه می‌باشد آمده است.

0 دیدگاه

روان‌کاوی و فرهنگ ۵: تئوری رؤیای فروید (رشد جنسیت و انحرافات جنسی)

بسم الله الرحمن الرحیم

روان‌کاوی و فرهنگ، دکتر توسرکانی، جلسه‌ی ۵، ۱۳۸۵

۱- تفسیر رؤیای ایرما

بحث ما در بیان ماهیت تفسیر رؤیا از دید فروید بود. ابتدا متن رؤیای ایرما از فصل دوم کتاب بیان می‌شود و سپس به اختصار به تفسیر فروید از آن می‌پردازیم. فروید تفسیر این رؤیا را نقطه‌ی عزیمت خویش در بحث تفسیر رؤیا می‌داند. ابتدا در مقدمه می‌گوید که اتفاقات سابق بر دیدن رؤیا چه بوده است و سپس متن رؤیا و حوادث گذشته نقل می‌شود. بعد از نقل رؤیا به اختصار به نکاتی از تفسیر فروید از این رؤیا می‌پردازیم. [کتاب تفسیر خواب فروید چاپ‌های متعددی دارد.

0 دیدگاه

روان‌کاوی و فرهنگ ۴: تئوری رؤیای فروید

بسم الله الرحمن الرحیم

روان‌کاوی و فرهنگ، دکتر توسرکانی، جلسه‌ی ۴، ۱۳۸۵

۱- مروری بر مطالب جلسات پیشین

۱-۱ تأکید بر ناخودآگاه و روان‌شناسی علمی در تحلیل رفتار

در نظریه‌ی فروید و اساساً نظریه‌های روان‌کاوانه نقش ناخودآگاه جدی است. پیش‌تر بیان شد که همین تأکید بر ناخودآگاه عاملی است که باعث می‌شود عموماً از پذیرش این نوع دیدگاه توسط عموم احتراز شود. فراروان‌شناسی عامیانه بیش از آنکه تکیه‌بر شواهد علمی داشته باشد تکیه بر مفاهیمی چون خودآگاه، اختیار و اراده‌ی آدمی دارد. این در تقابل با سنت روان‌کاوی است که هر چه به پیش آمده بیشتر بر مفهوم ناخودآگاه تکیه و تأکید کرده است.

0 دیدگاه

مقدمه ۴: ادامه قرآن و دانش (science)

بسم الله الرحمن الرحیم

درسگفتارهای مقدمه‌ای بر فهم قرآن، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، جلسه‌ی ۴، ۱۳۸۲

۱- تعیین‌کنندگی جامعه‌ی علمی از نظر فایرابند

جلسه‌ی پیشین به ایده‌های فایرابند پرداختیم و بیان شد که از نظر او در علم، این جامعه‌ی علمی است که تعیین‌کنندگی دارد و نه روش علمی و جامعه‌ی علمی هم مانند همه‌ی سنت‌های دارای ایدئولوژی، سازوکار غیرمعرفتی مشخصی دارد. مسلم امروز دیگر علم دعوی کشف حقیقت ندارد و فارغ از محتوای ایجابی، صرفاً اگر معرفتی، زمینه‌ای در علم موجود نداشته باشد، خرافی تلقی می‌شود. نتایج علم نیز برای آن اعتباری فراهم نمی‌کند، زیرا برفرض صحت در عرض سرکوبی همه‌ی روش‌ها و زمینه‌های معرفتی هم‌ارز بوده است و این امکان مقایسه و ارزیابی را سلب می‌کند.

0 دیدگاه
بستن منو