نور ۲۴: جمع‌بندی مطالب پراکندۀ جلسه‌های گذشته

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۲۴، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- جمع‌بندی مطالب پراکندۀ جلسه‌های گذشته

بسیاری از مطالب پراکنده‌ای را که در جلسه‌های خیلی دور یا نزدیک گفتم، در این بحث سعی می‌کنم کم‌و‌بیش به همدیگر ربط دهم.

پرسش و پاسخ

استاد: وقتی می‌توانیم قرآن را بفهمیم که بتوانیم از همان دیدی که خدا به دنیا نگاه می‌کند، به آن نگاه کنیم و حقایق را ببینیم. پیغمبر(ص) دقیقاً نمونۀ انسانی است که به همه‌چیز همان طور نگاه می‌کند که خداوند نگاه می‌کند. به همین دلیل هم است که قرآن این‌گونه نازل می‌شود و این همان ادعای افرادی است که می‌گویند «أنا الحق» و بعد کشته می‌شوند.

0 دیدگاه

یوسف ۱۵: صبر و امید درونمایه اصلی داستان، تأویل رؤیای یوسف

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره یوسف، جلسه‌ی ۱۵، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مقدمه

جلسۀ قبل تا اینجا را گفتم که برادرها آمدند و جام از درون رحل درآمد و آنها سعی کردند که جای بنیامین را بگیرند و بعد بزرگ‌ترین آنها می‌گوید من اینجا می‌مانم و برنمی‌گردم، امروز این داستان هم تمام می‌شود.

خیلی طول کشید؛ خود به‌ خود حرف پیش می‌آید، خیلی چیزها در نظرم نبود، نظرم این بود که از اول داستان شروع کنم با همان ایدۀ کلی که چه اتفاقاتی می‌افتد، یک دور از اول داستان مثلاً نکات ریز آیات را بگوییم، ولی عملاً خیلی بحث‌های کلی‌تر مطرح شد.

0 دیدگاه

یوسف ۱: نگاه کلی به سوره

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره یوسف، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

در این جلسه در ادامه مباحث قبل در مورد تکنیک‌های ادبی در قرآن صحبت می‌شود و مثال‌های از سینما و داستان کوتاه مدرن و معاصر آورده می‌شود و به داستان یوسف در قرآن پرداخته می‌شود.

۱- مقدمه

کتابی به اسم «لاتاری، چخوف و داستان‌های دیگر» از هفت نویسنده که شش‌تای آنها، آدم‌های خیلی جدیدی‌اند و ترجمه‌اش هم از جعفر مدرس صادقی است که واقعاً به عنوان مترجم و نویسنده یکی از آدم‌های معتبر ادبیات ایران است. 7 تا داستان است که در آن یک داستانی هست به اسم «آن طرف خیابان» مربوط به جان آپدایک که ممکن است به آنجایی ارجاع بدهم.

0 دیدگاه

روان‌کاوی و فرهنگ ۹: ادامه‌ی نقدها به نظریه‌ی فروید

بسم الله الرحمن الرحیم

روان‌کاوی و فرهنگ، دکتر روزبه توسرکانی، جلسه‌ی ۹، سال ۱۳۸۶

۱- مروری بر نقدهای بیان‌شده ناظر به نظریه‌ی روانکاوانه‌ی فروید

فروید اندیشمند نابغه‌ای است و نظریاتش بیشتر مبتنی بر شهود فوق‌العاده‌ی اوست تا مشاهداتش، همچنین ذهن منظم و نظریه‌پردازی دارد. ایراد اصلی به او همان‌طور که بیان شد مبانی نادرست، تحویل گرایی و اعتنای بیش‌ازحد به علم زمانه‌اش است؛ که البته بخشی از آن در برابر بی‌اعتنایی یونگ و لکان به ارتباط نظراتشان با سایر علوم پسندیده است.

۲- مروری بر مقاله‌ای از فروید

یک منبع خوب درباره فروید رساله‌ی مختصری است تحت عنوان «رئوس نظریه‌ی روانکاوی» که فروید آن را در اواخر عمر خویش نوشته است و ترجمه‌ی آن در ویژه‌نامه‌ی روانکاوی شماره‌ی ۲ ارغنون که مجلد ۲۲ از سلسله مجلدات این مجموعه می‌باشد آمده است.

0 دیدگاه

روان‌کاوی و فرهنگ ۵: تئوری رؤیای فروید (رشد جنسیت و انحرافات جنسی)

بسم الله الرحمن الرحیم

روان‌کاوی و فرهنگ، دکتر توسرکانی، جلسه‌ی ۵، ۱۳۸۵

۱- تفسیر رؤیای ایرما

بحث ما در بیان ماهیت تفسیر رؤیا از دید فروید بود. ابتدا متن رؤیای ایرما از فصل دوم کتاب بیان می‌شود و سپس به اختصار به تفسیر فروید از آن می‌پردازیم. فروید تفسیر این رؤیا را نقطه‌ی عزیمت خویش در بحث تفسیر رؤیا می‌داند. ابتدا در مقدمه می‌گوید که اتفاقات سابق بر دیدن رؤیا چه بوده است و سپس متن رؤیا و حوادث گذشته نقل می‌شود. بعد از نقل رؤیا به اختصار به نکاتی از تفسیر فروید از این رؤیا می‌پردازیم. [کتاب تفسیر خواب فروید چاپ‌های متعددی دارد.

0 دیدگاه
  • 1
  • 2
بستن منو