نور ۶: عشق بین زن و مرد مقدمه‌ای برای رسیدن به عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۶، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مرور جلسات قبل

در جلسات قبل، از تمثیل نور خدا تعبیری ارائه دادم. این تمثیل در سورۀ نور مرکزیت دارد و اسم سوره از آن گرفته شده است. سعی کردم دلایلی از خودِ متن بیاورم تا درستی تعبیرم را اثبات کنم. در این تمثیل، نور خدا به مشکاتی تشبیه شده است که ویژگی‌هایی دارد. طبق تعبیر من، رابطه و شور عاشقانه‌ای که در خانواده بین زن و مرد به وجود می‌آید، در این تمثیل به شعله‌ای تشبیه شده است. این شعله می‌تواند به محیطی تبدیل شود که زمینه‌ساز معرفت است.

0 دیدگاه

نور ۵: تفصیل آیه نور، عشق الهی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۵، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱مقدمه

بنده دیگر نمی‌خواهم مطالبی که جلسهٔ قبل گفتم را تکرار کنم به غیر از اینکه یک مقدار شاید قوی‌تر سعی کنم نکته‌ای که آخر جلسه گفتم را استدلال کنم، ولی فکر می‌کنم که انتهای جلسهٔ گذشته به جایی رسیدیم که حالا من نمی‌خواهم تأکید کنم ولی به نظر می‌آید که شاید به آن نکتهٔ مرکزی این سوره رسیدیم. در واقع یک نوع تمثیلی که وسط این سوره است و شاید این سوره به دلیل همان تمثیل شهرت دارد؛ اسم سوره از همان تمثیل گرفته شده است، یک جوری به فهمیدن آن تمثیل و اینکه محتوای این تمثیل چه ارتباطی با بقیهٔ چیزهایی که در این سوره است دارد نزدیک شدیم.

0 دیدگاه

روان‌کاوی و فرهنگ ۵: تئوری رؤیای فروید (رشد جنسیت و انحرافات جنسی)

بسم الله الرحمن الرحیم

روان‌کاوی و فرهنگ، دکتر توسرکانی، جلسه‌ی ۵، ۱۳۸۵

۱- تفسیر رؤیای ایرما

بحث ما در بیان ماهیت تفسیر رؤیا از دید فروید بود. ابتدا متن رؤیای ایرما از فصل دوم کتاب بیان می‌شود و سپس به اختصار به تفسیر فروید از آن می‌پردازیم. فروید تفسیر این رؤیا را نقطه‌ی عزیمت خویش در بحث تفسیر رؤیا می‌داند. ابتدا در مقدمه می‌گوید که اتفاقات سابق بر دیدن رؤیا چه بوده است و سپس متن رؤیا و حوادث گذشته نقل می‌شود. بعد از نقل رؤیا به اختصار به نکاتی از تفسیر فروید از این رؤیا می‌پردازیم. [کتاب تفسیر خواب فروید چاپ‌های متعددی دارد.

0 دیدگاه
بستن منو