اسراء: قرآن، هدایت اقوم

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره اسراء، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، سال ۱۳۸۸

مقدمه

قرار بوده و هست که از این تک جلسات انتظار زیادی نداشته باشیم. فقط خطوط کلّی و مقدمّه بیان می‌شود که تشویق و کمک کند برای کسی که می‌‌خواهد سوره را بعداً دقیق‌تر بخواند. ممکن است مفاهیمی در یک سوره باشد و ترجیح بدهم در این جلسات به آن اشاره نکنم و فقط خط روشنی در سوره را توضیح بدهم تا بتوانم در یک جلسه درباره آن صحبت کنم. این جلسه را با تعدادی سوال شروع می‌کنم. بعد از مطرح کردن این سؤال‌ها که فکر می‌کنم مرتبط با محتوای سوره باشند آیه به آیه تا انتهای سوره جلو می‌روم.

0 دیدگاه

واژگان ۱۲: مفهوم زبان و واژه، تعریف مفاهیم، واژگان امر به معروف و نهی از منکر

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای واژگان قرآن، جلسه‌ی ۱۲، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۹۰

من جلسه قبل یک بحث‌هایی کردم و اعلام کردم که احتمالاً این جلسه آخرین جلسه واژگان است، بعد این بحث‌ها را به صورت متناوب در طول سال گاهگداری برگزار می‌کنیم، بحثی نیست که بخواهیم به انتها برسیم. در این جلسه حرف‌های جلسه قبل را تذکر می‌دهم و در مورد چند واژه دیگر هم بحث می‌کنیم که بیشتر واژگانی است که معنی مثبت دارند، آخر هم در مورد مفهوم واژه‌های معروف و منکر و امر به معروف و نهی از منکر نکاتی می‌خواهم بگویم. تا انشاالله هر مدتی یک بار بحث‌ها ادامه پیدا کند این جلسه هم قطعاً آخرین جلسه قبل از عید است، هفته آینده که ۲۱ است دیگر جلسه نداریم تا بعد از عید که یک ساعت جلو می‌رود طبق معمول جلسات را به قبل از اذان می‌کشیم که اینگونه از نظر زمان به مشکل بر نخوریم.

0 دیدگاه

واژگان ۸: ایمان و عقل، معانی عرفی واژه ایمان، واژه ایمان در قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای واژگان قرآن، جلسه‌ی ۸، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۹۰

جلسه قبل قرار شد در این جلسه در مورد بعضی واژه‌های مثبت قرآن مانند ایمان، اسلام و عمل صالح صحبت کنیم. فعلاً در مورد واژه‌هایی که ایزوتسو در این کتاب انتخاب کرده است صحبت می‌کنم، شاید به همین مناسبت که ایزوتسو از ایمان شروع کرده است و خود من هم این تمایل را دارم، این جلسه از ایمان شروع کنم تا هر کجا که رسیدیم. اگر یادتان باشد در جلسه اول گفتم که صرفاً نمی‌خواهم خودم را محدود به یک کار زبان‌شناسی مانند کاری که ایزوتسو انجام داده است کنم، یک نکته این بود که بحث‌های معاصر را پیش بکشیم – مثلاً شرک در دنیای معاصر به چه فرمی است – چیزهایی که لزوماً ارتباط مستقیم با قرآن ندارد ولی طبیعی است که اگر فهم عمیق یک مفهوم قرآنی اتفاق بیفتد باید مصادیق آن را در زمان خودمان هم بتوانید درک کنید، همینطور فهمیدن یک چیزی در مورد زمان حال مطمئناً مفید است، به اضافه اینکه گفتم وقتی در مورد واژه‌ها صحبت می‌کنم چون واژه‌ها در مورد انسان هستند به طور طبیعی جاهایی که می‌شود در مورد انسان‌شناسی قرآن هم نکته‌هایی می‌گویم.

0 دیدگاه

واژگان ۳: ادامه بحث کفر و شرک؛ مدل انسان‌شناسی قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای واژگان قرآن، جلسه‌ی ۳، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۹۰

۱- مقدمه

مقدمه‌ای در مورد بحث‌های جلسات قبل بگویم. جلسه اول گفتم هدف من این است درکنار بحث‌ واژه‌ها سعی کنیم (نه با جزئیات زیاد ولی) در مورد یک مدل انسان‌شناسی که این مفاهیم در آن به‌خوبی بگنجد و معنی‌دار شود صحبت کنیم. از سوالاتی که جلسه قبل پرسیدید و بحث‌هایی که شد من احساس می‌کنم بد نیست همین‌گونه که به تدریج جلو می‌رویم یک مقدار از این بحث‌ها کنیم.

۲- کفر

در جلسات قبل به طور مشخص در مورد این صحبت کردیم کفر به عنوان یک مفهوم دینی در قرآن یک حالت درونی انسان را نشان می‌دهد.

0 دیدگاه

انفال ۲: جنگ بدر، سنت الهی، خطاب‌های درون قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره انفال، جلسه‌ی ۲، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۱

۱- مروری بر جلسه قبل سنت الهی در قالب جنگ

جلسۀ قبل در مورد موضوعاتی که مربوط به سورۀ انفال بود صحبت کردم. روی چندتا نکته تأکید کردم، بیشتر از همه اینکه این سوره یک ویژگی که دارد، تقریباً همه‌اش در مورد مسئلۀ جنگ است به ‌وقایع جنگ بدر و اتفاقات بعد از جنگ بدر دارد اشاره می‌کند ولی اینکه نکتة خاصی در آن‌ جنگ‌ها بوده و مثلاً سوره به ‌نوعی در مورد آن جنگ است، تصور اشتباهی است.

اتفاقاً این سوره کاری که دارد می‌کند این است که به مؤمنینی که در آن زمان زندگی می‌کنند و همۀ مؤمنینی که بعداً می‌آیند بفهماند این جنگ‌ها که در زمان پیغمبر اتفاق افتاده چیزی نیست به غیر از ادامۀ همان سنت الهی که پیامبری ظهور می‌کند، قومی در مقابل او هستند که ایمان نمی‌آورند و کار به جایی می‌رسد که قصد قتل یا آسیب رساندن پیامبر و مؤمنین را دارند.

0 دیدگاه
بستن منو