دفاع عقلانی ۳۳

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۳۳، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۸/۲۱

پیاده سازی نشده است (نیاز به داوطلب)

جلسه ۳۳ – دفاع عقلانی از دین
0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۳۲

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۳۲، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۸/۱۴

پیاده سازی نشده است (نیاز به داوطلب)

لطفا از این لینک استفاده کرده و قسمت های پیاده سازی نشده را پیاده سازی کنید.

جلسه ۳۲ – دفاع عقلانی از دین
0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۳۱

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۳۱، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۷/۳۰

پیاده سازی نشده است (نیاز به داوطلب)

لطفا از این لینک استفاده کرده و قسمت های پیاده سازی نشده را پیاده سازی کنید.

جلسه ۳۱ – دفاع عقلانی از دین
0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۳۰

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۳۰، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۷/۱۶

۱- زبان قرآن

دو نکته مهم از جلسه قبل را تکرار می‌کنم. همچنین، در این جلسه می‌خواهم آیات مربوط به کیهان‌شناسی قرآن را بخوانم. فراموش نکنید چه طور به اینجا رسیدیم که قرآن را بررسی کنیم. این مسیری که طی کردیم در ما چه انتظاری به جود آورده که در این کتاب چه ببینیم، به عنوان کتابی که از طریق آن خالق هستی سعی کرده با ما ارتباط برقرار کند و خودش را معرفی کند؛ بنابراین از قبل انتظار داریم که این کتاب در مورد خدا و ارتباط با خدا باشد.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۲۹: زبان پدیدارشناسانه قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲۹، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۷/۹

کمی به‌هم‌ریختگی در بحث‌ها به وجود آمد و بحث‌های فنومنال را خیلی سریع رد کردیم. اشتباهات تاکتیکی هم کردم. مثال هفت‌آسمان که جای بحث دارد را اول گفتم. در این جلسه می‌خواهم این اشتباهات را اصلاح کنم.

۱- اعتقاد به واجدالوجود

بحث را از اینجا شروع کردیم که سعی کردم بگویم که نه این‌که برهان‌های اثبات وجود خدا ۱۰۰٪ وجود خدا به معنای دینی را ثابت کنند، ولی حداقل اینکه تنها مدل موجود برای اینکه بتوانیم هستی را تبیین کنیم اعتقاد به یک واجب‌الوجود است.

0 دیدگاه
بستن منو