دفاع عقلانی ۲۸: تفاوت نگاه علم و دین به طبیعت

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲۸، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۵/۱

اول می خواهم خلاصه ای از کاری که تا الان انجام داده ایم را بگویم. یک نکته را فراموش نکنید که تعارض بین علم و دین با مسألهٔ تعارض بین علم و متن دینی کمی متفاوت است؛ یعنی نوع تعارضی که ممکن است پیش آید، اعتقادات دینی، مثلاً فرض کنید نکته‌ای که دین برای جهان غایت‌شناسی دارد، دنبال معناست و… ولی وقتی در متن مقدس گزاره‌هایی دربارهٔ طبیعت می‌گوید، حالا این گزاره‌های دربارهٔ طبیعت ممکن است با علم سازگار نباشند. مثلاً من اعتقادم به توحید چقدر با علم سازگار است تا اعتقاد به توحید و این که قرآن کتاب خداست.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۲۷: تعارض علم و متون دینی در گزاره‌‌های ناظر به طبیعت

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲۷، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۴/۲۵

۱مروری بر دو بدفهمی حاصل از نظریه‌ی تکامل در تعارض با دین

جلسه‌ی پیشین بیان شد که چرا این تصور نادرست وجود دارد که اگر در یک فرآیند قسمتی از طراحی تصادفی باشد، این تصور وجود دارد که طراحی یا دیزاینی وجود ندارد در حالی که مثال‌های خوبی وجود دارند که بهترین طراحی برای رسیدن به یک نتیجه با رعایت پارسیمونی و بهینه‌سازی انرژی طراحی، طراحی استوکستیک است.

وقتی قوانین طبیعت را کشف می‌کنیم، احساس می‌کنیم که نیازی به کشف معنا نداریم.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۲۶: بررسی دو بدفهمی حاصل از سنتز مدرن در تعارض نظریة تکامل و دین

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲۶، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۴/۱۸

۱شیرخوارگی علوم، محمل نظریات تصادفی

بحث ما در باب تعارض نظریة تکامل و دین بود. یک نکته از بحث پیشین بیان می‌کنم و بعد شروع بحث جدیدی است. در ادامة موضوع تکامل می‌توان نشان داد که در بسیاری دانش‌ها غیر از زیست‌شناسی که محل بحث است، مثل جامعه‌شناسی، اقتصاد سیاسی، فلسفة تاریخ، زبان‌شناسی و یک دورة کودکی وجود داشته است که در این دورة کودکی، تبیین‌ها کور و تا حد زیادی القاکنندة روندی رندم بوده است. این دانش‌ها هرچه به پیش آمده به سیر مشخص و معین و مدلی برای تبیین‌های خود رسیده‌اند.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۲۵: مغالطه‌ی خداناباوران در تعارض ادعایی تکامل‌گرایی و الهیات

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲۵، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۴/۴

بحث ما در باب نحوه‌ی مواجهه با ایرادهای علمی به قرآن بود و بحث را متمرکز بر نظریه‌ی تکامل پیش بردیم.

۱- ضرورت پاسخ‌های مصداقی به اشکالات ادعایی تعارض علم و دین

در مورد رابطه‌ی علم و دین نظرات متعددی وجود دارد. یک‌دسته از این نظرات معتقدند که این دو اصلاً تعارض ندارد و اعتقاد دینی یک امر کلی و از جنس دیگری متفاوت از جنس گزاره‌های علمی است. این نظریه اگرچه به لحاظ فلسفی پایگاه خوبی دارد اما کارآمد نیست، چون در نقطه‌ی مقابل این موضع، مدام با اشکالاتی مواجه هستیم که قصد آن‌ها نشان دادن تعارض میان علم و دین است.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۲۴: مؤلفه‌های ترجیح بخش تکامل‌گرایی بر خلقت‌گرایی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲۴، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۸/۲/۱۸

بحث ما تعارض علم و دین با تمرکز بر مسئلۀ تکامل‌گرایی بود. ابتدا به این مسئله می‌پردازیم که پذیرفتیم خلقت‌گرایی نیست، ولی چرا نیست؟ یعنی ترجیح تکامل‌گرایی بر خلقت‌گرایی در چه چیزهایی است؟

۱- ترجیحات تکامل‌گرایی بر خلقت‌گرایی

ابتدا در باب خود این مقایسه می‌توان نکات انتقادی‌ای را طرح کرد. اصلِ این پرسش در یک مورد خاص مثل انسان، دلیل بر ناباوری نسبت به اصلِ مسئلۀ تکامل‌گرایی است. قرآن سؤال برخی از زمان قیامت را هم مربوط به چنین انگیزه‌ای می‌داند. «يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ» (قیامت/۶) دوم هم آنکه با توجه به نکتۀ اول، از وجه خلقت‌گرایانه در غیر از انسان هم می‌توان پرسید، مثل همان باران، ولی چرا در غیر انسان این دغدغه و مسئله نیست؟ نکتۀ سوم هم آن‌که اگر خلقت‌گرایی در مورد انسان جاری باشد، استثنایی رخ‌داده و نه قاعده‌ای، چون رفتار عالم کاملاً بر وفق تکامل‌گرایی است.

0 دیدگاه
بستن منو