پیش‌فرض‌های فلسفی فیزیک

بسم الله الرحمن الرحیم

نخستین جلسه‌ی سال سومِ حلقه‌ی فلسفه و فیزیک، پیش‌نشستی پیرامون پیش‌فرض‌های فیزیک، دکتر روزبه توسرکانی، تالار پرتوی، دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۸/۹/۱۳

این پیاده‌سازی، خلاصه‌ای از صوت جلسه است.

۱- مقدمه

 عنوان این سخنرانی پیش نشست درباره‌ی پیش‌فرض‌های فلسفی فیزیک است. در این عنوان دو تا پیشوند پیش وجود دارد. هدف از این جلسه این هست که جلسه سخنران ای انجام بدهم تا حسی از فضای جمع پیدا کنم. این شد که این پیش نشست که ممکن هست این را القا کند که نشست‌های دیگر ای هم ممکن است باشد. خلاصه ممکن هم هست که جلسه دیگری وجود نداشته باشد.

0 دیدگاه

نقد هنری روانکاوانه ۲

بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی نقد هنری روانکاوانه، جلسه‌ی ۲، دکتر روزبه توسرکانی، کلاس درس دانشکده‌ی سینما و تئاتر، سال ۱۳۸۷

۱- تفاوت‌ها میان نظریه‌ی فروید و یونگ

در جلسه‌ی پیش بیان شد که چرا نظریه‌ی مبتنی بر قصد مؤلف، درست نیست و در درون خود به تناقضی می‌رسد و پاسخ روانکاوی به این تناقض چیست؛ و بیان شد که کاربست خود نظریه‌ی روانکاوی در نقد هنری چگونه است.

۱-۱ تعبیر از ناخودآگاه

همچنین به تفاوت ایده‌ی ناخودآگاه در فروید و یونگ اشاره شد و این که ناخودآگاه جمعی در نظر یونگ دیگر انبانی از امیال و خواست‌های سرکوب شده نیست، بلکه منبع عظیم اطلاعات زیستی، روانی و درونی در باب آدمی است.

0 دیدگاه

نقد هنری روانکاوانه ۱

بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی نقد هنری روانکاوانه، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، کلاس درس دانشکده‌ی سینما و تئاتر، سال ۱۳۸۷

۱- مروری بر جلسات روانکاوی و فرهنگ

در سلسله جلسات روانکاوی و فرهنگ، برخی کاربردهای روانکاوی در آثار تصویری و سینمایی اعم از فیلم و انیمیشن بیان شد. این آثار هم به لحاظ موضوع متنوع بود و هم به لحاظ کیفیت مختلف؛ و اتفاقاً در آثار ضعیف‌تر چون نقش‌آفرینی ناخودآگاه قوی‌تر است، نمونه‌های مناسب‌تری برای تحلیل روانکاوانه است و مثلاً از کارهای سخت، تحلیل روانکاوانه‌ی آثار مهرجویی است، چون هم فرد باسوادی است و هم روانکاوی بلد است.

0 دیدگاه

نتایج فلسفی قضیه‌ی گودل

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتار نتایج فلسفی قضیه‌ی گودل، دکتر روزبه توسرکانی، همایش فلسفه‌ی ریاضیات، انجمن حکمت و فلسفه‌ی ایران، اسفند ۱۳۸۴

پیاده سازی نشده است (نیاز به داوطلب)

تقریرِ دکتر روزبه توسرکانی

دو قضیه‌ی ناتمامیّتِ گودل

«دو قضیّه‌ی ناتمامیّتِ گودل که به محدودیّت‌های اثبات‌پذیری در نظریّه‌های صوریِ اصل‌موضوعی می‌پردازند از جمله مهم‌ترین یافته‌ها در منطقِ جدید بوده و پیامدهای ژرفی برای مسائل و حوزه‌های دیگر دارند. بر اساسِ قضیّه‌ی نخستِ ناتمامیّت، در هر دستگاهِ اصل‌موضوعیِ سازگار مانندِ F که در آن مجموعه‌ای از قضایای حساب قابلِ اثبات باشند، گزاره‌هایی وجود دارند که در خودِ F قابلِ اثبات یا رد نیستند.

0 دیدگاه

علوم داده: ملاحظات فلسفی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای علوم داده: ملاحظات فلسفی، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفه‌ی علم،آذر ماه ۱۳۹۶

پیاده سازی نشده است (نیاز به داوطلب)

در این سخنرانی که در گروهِ فلسفه‌ی علم در دانشگاهِ شریف (آذر ماهِ ۱۳۹۶) برگزار شده، دکتر روزبه توسرکانی نگاهی به سیرِ تاریخِ علمِ جدید داشته و مقبولیّت و محبوبیّتِ روزافزونِ علومِ داده را به عنوانِ نقطه‌ی عطفی در تاریخِ علم معرّفی می‌کنند که می‌تواند در سال‌های آتی منجر به دگرگون شدنِ این سیر و ایجادِ پارادایمی جدید شود.

از آن‌جا که درکِ فلسفه‌ی علم و آشنایی با گذشته و آینده‌ی آن می‌تواند به فهمِ بهترِ ادّعاهایی منجر شود که بعضاً دانشمندانِ علومِ تجربی و اکثراً غیرمتخصّصینِ علاقه‌مند به این علوم در رابطه با برهان‌های خداشناسی می‌کنند، شنیدنِ این سخنرانی به همه‌ی علاقه‌مندان به سلسله درسگفتارهای «دفاعَ عقلانی از دین» و دیگر سخنرانی‌های پراکنده‌ای که دکتر توسرکانی پیرامونِ این مباحث داشته‌اند (از جمله در «گذار به “پارادایمِ سوم”؟ آینده‌ی علم و خداگرایی»، بهمن ماهِ ۱۳۹۷) توصیه می‌شود.

0 دیدگاه
بستن منو