آمریکا، به چهار روایت ۱

بسم الله الرحمن الرحیم

آمریکا، به چهار روایت، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۷

قرار شده است که در این سلسله جلسات به موضوع آمریکا بپردازیم و سه دیدگاه متفاوت راجع به کشور آمریکا را مورد بررسی قرار دهیم. یک نکته‌ی مقدماتی این است که صبغه‌ی بحث ما بیش از آن که سیاسی باشد، در حوزه‌ی فلسفه‌ی سیاست است. در نوع نگاه فلسفه‌ی سیاست، هویت آمریکا غیر از لحاظ آن به‌صورت یک کشور خاص و در مرزهایی خاص است. از همین نظر هم بحث ما بیشتر متوجه مفهوم سیاسی آمریکا است نه کشور آمریکا.

0 دیدگاه
بستن منو