نحل ۸: تفاوت ذکر نعمت‌ها در دو قسمت، نقش مؤنث‌ها، علم، رزق، دو تمثیل

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نحل، جلسه‌ی ۸، دکتر روزبه توسرکانی، مجتمع فناوری دانشگاه الزهرا، رمضان ۱۴۴۳، ۱۴۰۱/۳/۸

این اولین جلسۀ سورۀ نحل است که بعد از ماه رمضان دارد بعد از حدود سه سال در کلاس تشکیل می‌شود، إن‌شاءالله که اوضاع خوب شود و دیگر این مشکلات را نداشته باشیم. بگذارید من یک یادآوری کنم که در این هفت جلسۀ اول سورۀ نحل که تقریباً تا وسط‌های سوره رسیدیم، یک محتوای کلی از سوره گفتیم که من نمی‌خواهم دوباره تکرار کنم. یک فضای کلی که از یک طرف استدلال‌های توحیدی در سوره هست به اضافۀ آن ماجرایی که به تدریج به موضوع مهاجرت می‌رسیم و اینکه کم‌کم اهل کتاب ظاهر می‌شوند.

0 دیدگاه

رعد ۲: حق بودن محتوای قرآن، تمثیل، عِلْمُ الْكِتَابِ

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره رعد، جلسه‌ی ۲، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۴

این سومین جلسة سورة رعد است، اگر جلسۀ اول را نادیده بگیریم می‌شود جلسۀ دوم. من جلسۀ قبل تا آیة شانزدهم همین‌طوری خواندم رفتم جلو، حالا ادامه‌اش را می‌خواهیم بگوییم که حالا چند تا بحث مقدماتی است.

معرفی شروع جلسات دفاع عقلانی از دین

اولاً از خیلی وقت قبل قرار شد اگر یک جای مناسبی پیدا شود جلساتی بگذاریم که موضوع آن کم‌وبیش در مورد مسائلی دینی باشد و فکر می‌کنم در یک جلسه‌ای که ضبط نشد و بعداً متنش پیاده‌سازی شد توضیحاتی دادم که حدوداً محتوای آن جلسه که قرار است گذاشته شود چیست.

0 دیدگاه

نور ۱۱: پوشش زنان، ازدواج، تمثیل شجره و مفهوم شرقی-غربی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۱۱، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مرور جلسات قبل

در جلسات قبل سعی ‌‌کردم به‌طور مستدل نشان دهم که مسئلۀ مرکزی سورۀ نور جنسیت و رابطۀ زن و مرد در قالب خانواده استدر سورۀ نور این موضوع بسیار مهم است و دید بسیار مثبتی دراین‌باره وجود دارد؛ به‌طوری که آن را رابطه‌ای مقدس می‌داند که ‌می‌تواند به نتایج بسیار خوبی برسدوقتی این‌گونه نگاه کنیم، طبعاً نگاهمان به چرایی وضع احکام و محدودیت‌های فراوان در روابط زن و مرد تغییر می‌کندبه‌عبارت دقیق‌تر، دیگر نمی‌توانیم این‌گونه نگاه کنیم که گویی منبع فسادی در این بین هست که باید به‌کمک محدودیت‌هایی سعی کنیم آن را کنترل کنیم؛ چون باید در نظر داشته باشیم که احکام آن نکتۀ مثبت و جالب در روابط دو جنس را تقویت ‌و در عین حال، از انحراف جلوگیری ‌‌می‌کند.

0 دیدگاه

نور ۵: تفصیل آیه نور، عشق الهی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۵، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱مقدمه

بنده دیگر نمی‌خواهم مطالبی که جلسهٔ قبل گفتم را تکرار کنم به غیر از اینکه یک مقدار شاید قوی‌تر سعی کنم نکته‌ای که آخر جلسه گفتم را استدلال کنم، ولی فکر می‌کنم که انتهای جلسهٔ گذشته به جایی رسیدیم که حالا من نمی‌خواهم تأکید کنم ولی به نظر می‌آید که شاید به آن نکتهٔ مرکزی این سوره رسیدیم. در واقع یک نوع تمثیلی که وسط این سوره است و شاید این سوره به دلیل همان تمثیل شهرت دارد؛ اسم سوره از همان تمثیل گرفته شده است، یک جوری به فهمیدن آن تمثیل و اینکه محتوای این تمثیل چه ارتباطی با بقیهٔ چیزهایی که در این سوره است دارد نزدیک شدیم.

0 دیدگاه

کهف ۱: شمای کلی سوره کهف

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره کهف، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، جلسه‌ی مجازی، رمضان ۱۴۴۱، ۱۳۹۹/۲/۱۱

بحثمان دربارۀ سورۀ کهف است. واقعاً اینکه چند جلسه قرار است بشود هیچ ایده‌ای ندارم؛ یعنی ممکن است تا آخر ماه رمضان طول بکشد؛ همین امروز هم می‌توانم تمامش کنم؛ یعنی به یک جایی برسانم. این جلسۀ اول را آن فرمی که یک جلسه‌ای را در واقع اداره می‌کردم، یعنی یک شمای کلی از سوره می‌دادم، بدون اینکه وارد جزئیات شوم انجام می‌دهم؛ بنابراین همینجا هم می‌تواند تمام شود، منتها حسم این است که بیشتر وارد بعضی از جزئیات شویم.

بگذارید آیات اول را بخوانم.

0 دیدگاه
  • 1
  • 2
بستن منو