یوسف ۲: بررسی داستان یوسف به عنوان یک متن ادبی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره یوسف، جلسه‌ی ۲، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

من در مقدمه‌ای به طور کلی مسائلی را که در جلسات گذشته مطرح شد دوره می‌کنم.

۱- مقدمه

۱-۱ نگاه خاص ما به دنیا

اوایل خیلی کلی درباره‌ی اینکه چه چیزهایی باعث می‌شوند قرآن در نظر اول کتاب خیلی عجیبی به نظر بیاید و ما در فهم آن مشکل داشته باشیم صحبت‌هایی کردیم. درباره‌ی نگاه خاص ما نسبت به دنیا که نگاهی علمی است و ما آن‌قدر در آن غرق شده‌ایم که آن را حس نمی‌کنیم، زیاد حرف زدیم. در واقع ما عادت کرده‌ایم دید کاربردی نسبت به دنیا داشته باشیم در حالی که دیدی که در قرآن و به طور کلی در مذهب هست بیشتر شبیه دید هنری است.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۲۰: بررسی دو تئوری در مورد شباهت داستان‌های قرآن با کتاب مقدس و بررسی طریقه ایمان آوردن آتئیست‌ها

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲۰، دکتر روزبه توسرکانی، مجازی، ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

بحث این جلسه من از یک جهتی می‌شود گفت که ادامه بحث جلسه گذشته است. منتها حالا به جاهایی می‌رسد که خیلی مربوط به آن مسائل تاریخی نمی‌شود. من خیلی کوتاه یادآوری کنم که جلسه قبل، توضیحات کلی اول جلسه دادم که تئوری‌هایی که در چهل پنجاه سال اخیر در مطالعات تاریخی مربوط به تاریخ اسلام به وجود آمده و مخصوصاً چاپ آن‌ها در کتاب Hagarism که در واقع به نوعی، بخش عمده‌ای از تاریخ سنتی که برای اسلام نقل می‌شد را زیر سؤال بردند، می‌باشد.

0 دیدگاه
بستن منو