درس گفتارهای سوره نور

نور ۱۷: دوگانگی‌های مرد و زن، مفهوم کلمه، آثار دخالت‌کردن محیط بیرون در درون خانواده

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۱۷، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مرور جلسۀ قبل

آنچه در بیرون از خانواده است، چندان جنبۀ الهی ندارد. بنابراین، از نظر دینی در سطح پایین‌تری است. در میانۀ سورۀ نور و بعد از آیات نور آمده است: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ (نور/ ۳۶). این آیه خانه یا خانواده‌ای را مجسم می‌کند که در آن تسبیح خداوند گفته می‌شود. به‌تبع آن، در ادامه می‌گوید: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (نور/ ۳۷).

0 دیدگاه

نور ۱۶: ادعای تحریف قرآن، خانواده و محصنات، ماجرای اِفک، مجازات‌های شرعی و مدرن

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۱۶، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- ادعای تحریف قرآن

یکی از نکته‌های بسیار معروف که در تاریخ ثبت شده است، ادعای ‌‌‌کم‌وزیادشدن قرآن استجلسۀ قبل گفتم که خلیفۀ دوم ادعا می‌کرد آیه‌ای از ‌‌‌‌قرآن حذف شده استاین آیه به آیۀ رغبت معروف استرغبت به‌معنای منحرف‌شدن است؛ همان طور که در قرآن آمده است﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ (و چه‌کسی جز آن که به سبک‌‏مغزی گراید، از آیین ابراهیم(عروى برمی‌تابد؟) (بقره۱۳۰). 

0 دیدگاه

نور ۱۵: فقه

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۱۵، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

در آغاز بحث دربارۀ سورۀ نور گفتم که ‌هیچ‌وقت راجع به بودن یا نبودن حکمی قطعاً صحبت نمی‌کنم. حداکثر می‌توانم بگویم که از قرآن چه برمی‌آید. فقط فردی که در زمینۀ حدیث کاملاً آگاه است،‌ می‌تواند با استفاده از احادیث بگوید حکم نهایی چیست؛ ولی دربارۀ خود فقه، مثلاً تاریخ آن، افرادی هم که علم حدیث نمی‌دانند، می‌توانند مطالعه و بحث و اظهارنظر کنند.

۱- مرور جلسۀ قبل

یکی از دلایلی که می‌خواهم این بحث را تکرار کنم، این است که گمان می‌کنم بعضی مطالب را درست درک نکردیم؛ چون از این مسیر خاص به بحث وارد شدم:
۱.

0 دیدگاه

نور ۱۴: حصن و محصنات، حکم رجم، موارد اختلاف احکام در قرآن و فقه، تاثیر فقه شیعه از فقه اهل تسنن، بازنگری احکام فقهی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۱۴، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مرور جلسۀ قبل

جلسۀ قبل تأکید کردم که از همان یکی‌دو آیۀ اول سورۀ نور متوجه می‌شویم که حرمت زنا به‌علت تقابل آن با نکاح است. توضیح دادم که مراسم نکاح از دید زن‌ها بسیار مهم است؛ چون مراحلی دارد که طی آن دو طرف، به‌ویژه مرد، شرایط لازم را برای نکاح احراز می‌کنند. همچنین از اشتباه مترجمان قرآن در ترجمۀ واژۀ محصنات و تأثیر این اشتباه بر فهم نادرست آیات گفتم و این واژه و ترجمه‌اش را در صفحه‌ای از سورۀ نساء بررسی کردم.

0 دیدگاه

نور ۱۳: اهمیت نکاح، مقایسه عشق زن و مرد و اسماء الهی، واژه محصن، رجم و ازدواج با کنیز

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۱۳، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱غلبۀ عنصر آب در قسمت میانی سورۀ نور

در بخش پایانی قسمت میانی سورۀ نور آب فراوان است و این عنصر غلبه دارد. بعد از تمثیل شرقی (خورشید و پرتو)، تمثیل غربی می‌آید که مربوط به موج و ابر است. در این قسمت حالتی وجود دارد که بسیار نامطلوب و کاملاً بدون نور است؛ ولی به‌نحوی توضیح داده می‌شود که حالت غربی حالتی است مخصوص زن‌ها که به آفرینش منجر می‌شود. به‌عبارت دیگر، از درون حالت تاریک و بدون نور ولی پر از آب غربی، از درون این ناخودآگاهی و از درون آنچه بر وجود زن‌ها غلبه دارد، آفرینش به وجود می‌آید.

0 دیدگاه
بستن منو