درس گفتارهای سوره نور

نور ۷: بررسی احکام سوره و اثر روابط متعالی زن و مرد در رسیدن به کمال

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۷، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مرور جلسات قبل

از جلسۀ اول تا جلسۀ چهارم بر روی این متمرکز بودیم که متن را از اول تا آخر بخوانیم و به قطعه‌هایی تقسیم کنیم و سعی کنیم بفهمیم در آن چه می‌گذرد. به جایی ‌رسیدیم که از متن استنتاج کردیم که روابط عاشقانۀ بین زن و مرد درون خانواده می‌تواند به معرفت و عرفان منجر شود. بعد درصدد برآمدیم که بفهمیم چگونه چنین چیزی ممکن است. بنابراین، از جلسۀ پنجم تا اندازه‌ای از متن جدا شده‌ایم. این کار لزوماً در جهت فهمیدن متن سوره نیست؛ با این حال این کنجکاوی از نظر من مشروع و مجاز است.

0 دیدگاه

نور ۶: عشق بین زن و مرد مقدمه‌ای برای رسیدن به عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۶، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مرور جلسات قبل

در جلسات قبل، از تمثیل نور خدا تعبیری ارائه دادم. این تمثیل در سورۀ نور مرکزیت دارد و اسم سوره از آن گرفته شده است. سعی کردم دلایلی از خودِ متن بیاورم تا درستی تعبیرم را اثبات کنم. در این تمثیل، نور خدا به مشکاتی تشبیه شده است که ویژگی‌هایی دارد. طبق تعبیر من، رابطه و شور عاشقانه‌ای که در خانواده بین زن و مرد به وجود می‌آید، در این تمثیل به شعله‌ای تشبیه شده است. این شعله می‌تواند به محیطی تبدیل شود که زمینه‌ساز معرفت است.

0 دیدگاه

نور ۵: تفصیل آیه نور، عشق الهی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۵، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱مقدمه

بنده دیگر نمی‌خواهم مطالبی که جلسهٔ قبل گفتم را تکرار کنم به غیر از اینکه یک مقدار شاید قوی‌تر سعی کنم نکته‌ای که آخر جلسه گفتم را استدلال کنم، ولی فکر می‌کنم که انتهای جلسهٔ گذشته به جایی رسیدیم که حالا من نمی‌خواهم تأکید کنم ولی به نظر می‌آید که شاید به آن نکتهٔ مرکزی این سوره رسیدیم. در واقع یک نوع تمثیلی که وسط این سوره است و شاید این سوره به دلیل همان تمثیل شهرت دارد؛ اسم سوره از همان تمثیل گرفته شده است، یک جوری به فهمیدن آن تمثیل و اینکه محتوای این تمثیل چه ارتباطی با بقیهٔ چیزهایی که در این سوره است دارد نزدیک شدیم.

0 دیدگاه

نور ۴: محتوای مرکزی سوره (بیت)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۴، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مرور سه جلسهٔ قبل

در سه جلسهٔ قبل به جای اینکه سوره را آیه به آیه بخوانیم و جلو برویم، آیات را دسته‌بندی کردیم و از دور به آن‌ها نگاه کردیم. سعی کردیم قطعاتی را که از نظر معنا به همدیگر ارتباط دارند درک کنیم و در کنار همدیگر ببینیم و یک تصویر کلی از آن به دست بیاوریم. این روش مخصوص مطالعهٔ قرآن نیست. بسیار طبیعی است که با هر متنی این‌گونه برخورد کنید؛ یعنی ابتدا از دور به آن نگاه کنید و سعی کنید به کلیت آن نزدیک بشوید و بعد وارد جزئیات شوید.

0 دیدگاه

نور ۳: بررسی تناسب پایان سوره با تم به‌دست‌آمده (تم جدید اجتماعی)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۳، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

بعد از جلسهٔ اول و دوم چند نفر به من گفتند که این بحث‌ها به این شکل خیلی خوب است و به‌جای اینکه بحث سورهٔ نور را ادامه بدهم، بقیهٔ سوره‌ها را در یکی‌دو جلسه بررسی کنم تا کلیات هر سوره به دست بیاید. من مخالفت کردم و الان نمی‌خواهم دلیل مخالفت را بگویم.

اگر هر سوره را مفصل بحث کنیم، این حالت پیش می‌آید که در جلسهٔ اول و دوم فکر می‌کنیم خیلی کم فهمیدیم، در جلسهٔ سوم فکر می‌کنیم بیشتر فهمیدیم و در جلسات بعدی فکر می‌کنیم چیزهایی را در جلسات اول از دست دادیم که مهم‌تر از همهٔ مطالب گفته شده است.

0 دیدگاه
بستن منو