درس گفتارهایی در مورد واژگان قرآن

واژگان ۲: لزوم وجود مدل روانکاوی برای بررسی واژگان قرآن، محدود شدن عقاید انسان با اعمال او، تفاوت کفر و شرک از منظر گناه بودن، شرک در دوران مدرن، زیستن در فریب شیطان

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای واژگان قرآن، جلسه‌ی ۲، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۹۰

۱- لزوم داشتن مدل انسان‌شناسانه در بحث فعلی

جلسه قبل در مورد شرک زدم حرف و این جلسه هم می‌خواهم در مورد شرک و کفر ادامه دهم، دو واژه که به هم نزدیک هستند. یک نفر سوالی پرسیده است و می‌خواهم به طور مختصر جواب بدهم هرچند فکر می‌کنم در جلسه قبل جواب این سوال را به نحوی گفتم. در مقدمه بحث جلسه قبل چند سوال مطرح کردم و می‌خواهم دوباره سوال‌ها را تکرار کنم و بحث‌هایی که در آخر جلسه قبل می‌کردیم را ادامه بدهم و وارد موضوعات جدیدی شویم که حول مفهوم شرک است.

0 دیدگاه

واژگان ۱: مفهوم واژه‌ی شرک، قانون و الحاد مدرن

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای واژگان قرآن، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۹۰

۱- مقدمه

فهمیدن برخی از واژگان قرآن برای فهمیدن قرآن اهمیت زیادی دارد و فهمیدن عمیق این واژگان ممکن است خیلی خیلی سخت باشد. مثلا فهمیدن واژه هایی مثل شرک و توحید و … فهمیدن همه چیز است. اگر یک نفر بگوید من واژه الله در قرآن را فهمیده ام؛ همه چیز را فهمیده است و لازم نیست هیچ چیز دیگری را بفهمد. فهمیدن بعضی از واژه ها مثل فهمیدن کل دنیا و کل قرآن است. من نمی خواهم برای یک واژه آنقدر وقت صرف کنم تا در اعماق معانیش پیش برویم؛ با این شیوه حتما گیر می‌افتیم، دلیل بسیار ساده‌ای دارد: یک واژه را نمی‌توان تا آخر فهمید مگر این که بقیه واژه‌ها را هم فهمیده باشید.

0 دیدگاه
بستن منو