دفاع عقلانی ۲: موانع موجود در عقیده‌ورزی

بسم الله الرحمن الرحیم

درسگفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲، دکتر توسرکانی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴

مروری بر نکات جلسه‌ی پیشین

۱فضای رقابتی درزمینه‌ی عقیده‌ورزی

درزمینه‌ی عقیده‌ورزی به صورت اعم، ما با یک فضای رقابتی مواجه هستیم. در هر نوع بحثی با مخالفان عقیده‌ی خود، بعد از توافق اولیه بر اصولی، وارد بحث می‌شویم. از این نظر که زمینه‌ی بحث که عقیده‌ورزی است، در مسائل خطیری است که به زیست عمومی ما مربوط است، و ما در شرایط اضطراری دست به انتخاب عقیده زده‌ایم، سویه‌ی بحث‌ها باید دارای فواید عملی مشخصی باشد. آنچه در بحث عقیده بر عهده‌ی هرکسی است، اثبات برتری آن نسبت به مجموعه‌های هم‌ارز آن است، نه اثبات برتری مطلق.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۱: منظور و هدف از جلسات دفاع عقلانی از دین چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

درسگفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ، ۱دکتر توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴

۱- پیشینه‌ی برگزاری جلسات جدید

سلسله جلسات پیش رو در باب موضوع دفاع عقلانی از دین است. تحصیلات تخصصی من، مهندسی الکترونیک و دکترای ریاضیات، با ارائه‌ی این بحث‌ها تناسبی ندارد، ولی فکر می‌کنم کمبودهایی که در محیط‌های دانشگاهی در مورد این موضوع وجود دارد، که امیدوارم به من حق بدهید که بعد از مدتی به این نتیجه رسیده ام که چنین جلساتی را برگزار کنم. البته من در برگزاری این نوع جلسات سابقه‌ی زیادی دارم. حدود ده سال سلسله جلساتی را با محوریت قرآن در دانشگاه صنعتی شریف برگزار کرده‌ام و همچنین در دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران، یعنی محل تحصیل سابق خودم سلسله جلساتی در باب روان‌کاوی و فرهنگ که ارتباطی به مسائل دینی نداشت را برگزار کرده‌ام.

0 دیدگاه
بستن منو