دفاع عقلانی ۴: خداناباوري

بسم الله الرحمن الرحیم

درسگفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۴، دکتر توسرکانی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴

۱- مروري بر مطالب جلسات پيشين

پيشتر بيان شد كه در تفکر سنتی، دفاع عقلانی از دین همراه با ملزومات بسیاری بوده که ناشی از احساس برتری مواضع مدافعان از دین بوده است و به نظر می‌آید این احساس برتری امروزه بی‌وجه باشد و صرفاً موجب پذیرش مسئولیت‌هایی بیش از توان و اندازه است. در مقابل بیان شد که بهتر است این بار برداشته شده، سبک‌تر شود و صرفاً آنچه لازم و کافی است، اثبات ترجیح عقاید پذیرفته‌شده بر موارد هم‌ارز است. پشتوانه چنین عملکردی هم مواردی مانند دسترس‌ناپذیری یقین در بحث‌های نظري، فوریت در تصمیم نسبت به عقاید،‌ زمان محدود، ارتباط وثيق عقاید با تمامیت مراحل زندگی و … است.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۳: تفاوت دفاع عقلانی در گذشته و حال

بسم الله الرحمن الرحیم

درسگفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۳، دکتر توسرکانی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴

۱- تفاوت ماهوی دفاع عقلانی از دین در گذشته و حال

بیشتر به فضای رقابتی در پذیرش عقاید اشاره شد. اگر فرض کنید قرار است مسابقه‌ی ورزشی‌ای مانند وزنه‌برداری برگزار شود، در وزنه‌برداری استراتژی‌های متفاوتی برای پیروزی بر رقیب وجود دارد که مبتنی بر شناخت دقیق توانایی خود و رقباست. اگر وزنه‌برداری به خود بسیار مطمئن باشد و اختلاف خود را باقی افراد بسیار زیاد بداند، طبیعتاً بدون لحاظ و اتخاذ استراتژی و تکنیک خاصی وارد میدان می‌شود. برعکس اگر فردی چنین فاصله‌ی زیادی با رقبا را حس نکند، سعی می‌کند با مطالعه‌ی روی رقبا، لحاظ امکانات خود، اتخاذ استراتژی و تکنیک مناسب وارد میدان شود تا به پیروزی نائل آید.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۲: موانع موجود در عقیده‌ورزی

بسم الله الرحمن الرحیم

درسگفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲، دکتر توسرکانی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴

مروری بر نکات جلسه‌ی پیشین

۱فضای رقابتی درزمینه‌ی عقیده‌ورزی

درزمینه‌ی عقیده‌ورزی به صورت اعم، ما با یک فضای رقابتی مواجه هستیم. در هر نوع بحثی با مخالفان عقیده‌ی خود، بعد از توافق اولیه بر اصولی، وارد بحث می‌شویم. از این نظر که زمینه‌ی بحث که عقیده‌ورزی است، در مسائل خطیری است که به زیست عمومی ما مربوط است، و ما در شرایط اضطراری دست به انتخاب عقیده زده‌ایم، سویه‌ی بحث‌ها باید دارای فواید عملی مشخصی باشد. آنچه در بحث عقیده بر عهده‌ی هرکسی است، اثبات برتری آن نسبت به مجموعه‌های هم‌ارز آن است، نه اثبات برتری مطلق.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۱: منظور و هدف از جلسات دفاع عقلانی از دین چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

درسگفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ، ۱دکتر توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴

۱- پیشینه‌ی برگزاری جلسات جدید

سلسله جلسات پیش رو در باب موضوع دفاع عقلانی از دین است. تحصیلات تخصصی من، مهندسی الکترونیک و دکترای ریاضیات، با ارائه‌ی این بحث‌ها تناسبی ندارد، ولی فکر می‌کنم کمبودهایی که در محیط‌های دانشگاهی در مورد این موضوع وجود دارد، که امیدوارم به من حق بدهید که بعد از مدتی به این نتیجه رسیده ام که چنین جلساتی را برگزار کنم. البته من در برگزاری این نوع جلسات سابقه‌ی زیادی دارم. حدود ده سال سلسله جلساتی را با محوریت قرآن در دانشگاه صنعتی شریف برگزار کرده‌ام و همچنین در دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران، یعنی محل تحصیل سابق خودم سلسله جلساتی در باب روان‌کاوی و فرهنگ که ارتباطی به مسائل دینی نداشت را برگزار کرده‌ام.

0 دیدگاه
بستن منو