ابراهیم ۲: زبان، مفهوم ظلمت و نور

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره ابراهیم، جلسه‌ی ۲، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۵

جلسه دوم سوره ابراهیم است، جلسه قبل کاری که انجام دادیم این بود که در مورد کل سوره یک صحبت‌هایی کردیم، درباره محتوای سوره هم اشاره‌هایی کردم و مقدمه سوره را خواندیم. می‌شود همینگونه ادامه داد و می‌شود کار دیگری هم کرد که من کار دیگر را انجام می‌دهم.

۱- مقدمه

مقدمه‌ای که خواندیم تقریباً محتوای خیلی روشنی داشت، سوره در مورد این بحث می‌کند که خداوند کتاب را نازل می‌کند و انسان‌ها را از ظلمت به سمت نور می‌آورد. بعد آیاتی آمد که یک مقدار حالت توضیح دادن داشت هرچند که بعضی از نکات باقی ماند.

0 دیدگاه

ابراهیم ۱: مقدمه سوره

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره ابراهیم، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۵

۱- مقدمه

قولی که داده بودیم این بود بعد از سوره رعد درباره سوره ابراهیم صحبت کنیم. اول یک عذرخواهی کنم به یک مناسبتی انتهای آخرین فایل سوره‌ی رعد را گوش کردم و دیدم در آنجا وعده داده‌ام که از دو هفته دیگر درباره سوره ابراهیم صحبت می‌کنیم و الان از دو ماه هم بیشتر گذشته است. آخر سال و نبودن کلاس و تعطیلات باعث فاصله زیاد شد. امیدوارم که دیگر خیلی فاصله نیفتد.

یک پیشنهادی شده است که بعد از سوره ابراهیم در مورد سوره یاسین صحبت شود.

0 دیدگاه

طه ۷: جمع‌بندی و قسمت انتهایی سوره

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره طه، جلسه‌ی ۷، دکتر روزبه توسرکانی، مجازی، رمضان ۱۴۴۴، ۱۴۰۲/۲/۱۹

به عنوان جلسه آخر و هفتم سوره طه، قسمت‌هایی که خوانده نشده باید امروز بخوانیم و یک جمع‌بندی داشته باشیم. قبل از اینکه بخش پایانی سوره را که تا الان نخواندیم به آن برسیم می‌خواهم یک بخش مهمی از جمع‌بندی را انجام بدهم و بعداً در مورد آن قسمت هم صحبت می‌کنیم.

به جلسه اول برمی‌گردیم اگر یادتان باشد یک جمع‌بندی ادهاک و سردستی انجام دادم. اولاً تأکید کردم که این سوره مانند سوره یوسف جزو سوره‌هایی است که یک داستان بلند در آن روایت می‌شود.

0 دیدگاه

اسراء: قرآن، هدایت اقوم

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره اسراء، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، سال ۱۳۸۸

مقدمه

قرار بوده و هست که از این تک جلسات انتظار زیادی نداشته باشیم. فقط خطوط کلّی و مقدمّه بیان می‌شود که تشویق و کمک کند برای کسی که می‌‌خواهد سوره را بعداً دقیق‌تر بخواند. ممکن است مفاهیمی در یک سوره باشد و ترجیح بدهم در این جلسات به آن اشاره نکنم و فقط خط روشنی در سوره را توضیح بدهم تا بتوانم در یک جلسه درباره آن صحبت کنم. این جلسه را با تعدادی سوال شروع می‌کنم. بعد از مطرح کردن این سؤال‌ها که فکر می‌کنم مرتبط با محتوای سوره باشند آیه به آیه تا انتهای سوره جلو می‌روم.

0 دیدگاه

طه ۶: دقت و تدبر در جزئیات خوب با بد؟ ارتباط داستان موسی با پیامبر، آیات قیامت بعد از داستان موسی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره طه، جلسه‌ی ۶، دکتر روزبه توسرکانی، مجازی، رمضان ۱۴۴۴، ۱۴۰۲/۲/۱۲

شروع این جلسه می‌خواهم یک تکمله‌ای بر بحث‌هایی که در جلسه گذشته شد داشته باشم. سوال‌هایی که مطرح شده است را میل دارم به آنها تا حدودی جواب بدهم، همه سوال‌ها در ذهن من نیست. آنهایی که فکر کردم مهم بود و خواندم و تصمیم گرفتم درباره آنها در جلسه صحبت کنم چند مورد را اینجا می‌گویم.

۱- دقت و تدبر در جزئیات خوب با بد؟

نکته‌ای که می‌خواهم اول بگویم درباره پرسش مطرح شده است، اصولاً در یک یا دو جلسه اخیر خیلی روی جزئیات بخش داستان سامری بحث شده است.

0 دیدگاه
بستن منو