نور ۲۰: ادامه مبحث برده‌داری، بحثی کلی دربارۀ احکام فقهی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۲۰، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

به علت نویز زیاد در فایل صوتی این جلسه، قسمت های نامشخص با * مشخص شده است.

۱- مرور جلسۀ قبل

جلسۀ قبل دربارۀ برده‌داری بحث کردیم. سؤال خیلی خوبی پرسیدند: اگر قبول کنیم که از نظر اسلام، برده‌گیری فقط بر اثر جنگِ مشروع مجاز است (نه جنگی که با هدف برده‌گیری باشد) و چنانچه قبول کنیم که مکاتبه هم اگر نه واجب، دست‌کم توصیه‌شده است، در آن صورت هر زمان که برده مکاتبه کند، صاحبش باید درخواست او را بپذیرد؟

تأکید من بر این بود که اگر برده‌ای می‌تواند شغلی داشته باشد و زندگی خود را اداره کند، صاحب او درخواست مکاتبه را بپذیرد.

0 دیدگاه

روم: حکومت خداوند و آیات او در تار و پود دنیا

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره روم، تک جلسه، دکتر روزبه توسرکانی، سال ۱۳۸۶

۱- مقدمه

طبق همان چیزی که در جلسات قبل گفتم قرار بر این است که در مورد سوره روم صحبت کنیم و فقط همین یک جلسه را داشته باشیم. معمولاً چنین کاری نمی‌کنم و همیشه می‌گویم که مخالف هستم با اینکه آدم راجع به یک چیزی به این شکل ناقص و کوتاه صحبت کند، ممکن است چیز خوبی ضایع شود. هر وقت می‌خواهم در مورد موضوعی صحبت کنم، می‌گویم که حداقل ۷-۸ جلسه طول می‌کشد. ولی از قبل قرار شده بود که یک جلسه داشته باشیم و تمدید هم نمی‌شود بنابراین انتظار نداشته باشید که مثل بحث‌هایی که در مورد سوره نور کردیم به جایی برسیم که در مورد همه سوره روم صحبت کرده باشیم و به جایی برسیم که معنی همه آیه‌ها و همه چیز را بفهمیم.

0 دیدگاه

نور ۱۹: برده‌داری

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۱۹، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

بعضی از چیزهایی که می‌گویم واقعاً به سورۀ نور ربطی ندارد؛ مثلاً بخش عمده‌ای از این جلسه احتمالاً دربارۀ موضوع برده‌داری است که جزو بحث‌های سورۀ نور نیست؛ ولی سعی می‌کنم به‌خصوص با توجه به اینکه در این سوره به مسئلۀ بردگی اشاره‌ای شده است، توضیحاتی دراین‌باره بدهم؛ چون برای بسیاری سؤال است که چرا اسلام برده‌داری را تحریم نکرده است و در قرآن هم به نظر می‌رسد مشروعیتش به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، مدتی است که بحث‌ها لزوماً بر محتوای آیه‌های این سوره متمرکز نیست.

0 دیدگاه

غافر ۲: واقعه کربلا در تاریخ مسلمانان، مجادله در آیات الهی (مصداق تاریخی آن، داستان فرعون)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره غافر (مؤمن)، جلسه‌ی ۲، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۰

۱واقعه کربلا (به مناسبت تاسوعا)

برنامۀ این جلسه این است که در مورد ادامۀ سوره صحبت کنیم، ولی چون شب تاسوعاست، معمولاً وقتی مناسبتی هست درباره آن صحبت می‌کنیم، حداقل اشارۀ کوچکی می‌کنم. مخصوصاً در ماه محرم و نزدیک ماه رمضان و شب قدر وسنت این بوده است که اول چند جمله بگویم و بقیۀ مناسبت‌ها را خیلی اهمیت نداده‌ام؛ نه اینکه اهمیت ندارند، شاید چون آن مناسبت‌ها یک ماه یا یک دهه هستند و بالاخره یک یکشنبه‌ای در آنها می­افتد که بشود صحبت کرد.

0 دیدگاه

غافر ۱: محتوای کلی سوره

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره غافر (مؤمن)، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۰

امروز قرارمان این بود که در مورد سورۀ غافر بحث کنیم. ببخشید که جلسات کمی بی‌نظم تشکیل شد در این یکی دو ماه اخیر، امیدوارم از این جلسه به بعد دوباره نظم برقرار شود. در مورد خود غافر هم قرار بود خیلی زودتر از اینها صحبت کنیم، اما وارد بحث‌های واژه‌شناسی که ‌شدیم من هیچ جایی را پیدا نمی‌کردم که کات کنم و الان دیگر با این چند جلسه تعطیلی فکر کردم بد نیست که این جلسه را برگزار کنیم. فکر می‌کنم دو جلسه شود.

0 دیدگاه
بستن منو