اسراء: قرآن، هدایت اقوم

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره اسراء، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، سال ۱۳۸۸

مقدمه

قرار بوده و هست که از این تک جلسات انتظار زیادی نداشته باشیم. فقط خطوط کلّی و مقدمّه بیان می‌شود که تشویق و کمک کند برای کسی که می‌‌خواهد سوره را بعداً دقیق‌تر بخواند. ممکن است مفاهیمی در یک سوره باشد و ترجیح بدهم در این جلسات به آن اشاره نکنم و فقط خط روشنی در سوره را توضیح بدهم تا بتوانم در یک جلسه درباره آن صحبت کنم. این جلسه را با تعدادی سوال شروع می‌کنم. بعد از مطرح کردن این سؤال‌ها که فکر می‌کنم مرتبط با محتوای سوره باشند آیه به آیه تا انتهای سوره جلو می‌روم.

0 دیدگاه

طه ۶: دقت و تدبر در جزئیات خوب با بد؟ ارتباط داستان موسی با پیامبر، آیات قیامت بعد از داستان موسی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره طه، جلسه‌ی ۶، دکتر روزبه توسرکانی، مجازی، رمضان ۱۴۴۴، ۱۴۰۲/۲/۱۲

شروع این جلسه می‌خواهم یک تکمله‌ای بر بحث‌هایی که در جلسه گذشته شد داشته باشم. سوال‌هایی که مطرح شده است را میل دارم به آنها تا حدودی جواب بدهم، همه سوال‌ها در ذهن من نیست. آنهایی که فکر کردم مهم بود و خواندم و تصمیم گرفتم درباره آنها در جلسه صحبت کنم چند مورد را اینجا می‌گویم.

۱- دقت و تدبر در جزئیات خوب با بد؟

نکته‌ای که می‌خواهم اول بگویم درباره پرسش مطرح شده است، اصولاً در یک یا دو جلسه اخیر خیلی روی جزئیات بخش داستان سامری بحث شده است.

0 دیدگاه

طه ۵: اهمیت داستان سامری

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره طه، جلسه‌ی ۵، دکتر روزبه توسرکانی، مجازی، رمضان ۱۴۴۴، ۱۴۰۲/۱/۳۱

این پنجمین جلسه سوره طه است. من جلسه گذشته مطالبی درباره داستان گوساله سامری گفتم. قصد من در این جلسه این است در حد چند ثانیه خلاصه‌ای از کل جلسات بگویم و یک خلاصه‌ای بعداً که یک مقدار طولانی‌تر می‌شود از جلسه قبل بگویم. بعد سعی کنم این را روشن کنم که به هیچ وجه این جزئیاتی که در جلسه چهارم گفته شده بود، برای ارتباط برقرار کردن این قسمت از سوره با بقیه قسمت‌ها لازم نیست. این آیات مربوط به این داستان کاملاً روشن است به صورت عمدی با یک حالت ابهام و ایجاز جدیدی روایت شده است که خودش جای سوال دارد که چرا شیوه روایت اینگونه است.

0 دیدگاه

طه ۴: داستان ماجرای گوساله سامری (طلایی)

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره طه، جلسه‌ی ۴، دکتر روزبه توسرکانی، مجازی، رمضان ۱۴۴۴، ۱۴۰۲/۱/۲۸

۱- مقدمه

این چهارمین جلسه مربوط به سوره طه است که جلسه قبل تقریباً بحث را رساندیم به آیاتی که مربوط به آخرین قسمت داستان حضرت موسی در این سوره می‌شود. در واقع داستان ماجرای گوساله سامری یا به قول آن چیزی که در عرف مسیحیت و یهودیت مطرح است به آن گوساله طلایی می‌گویند. من قبلاً در مورد این صحبت کرده بودم که در این سوره این داستان خیلی مهم است، به دلیل اینکه اختصاصی این سوره است و شخصیت سامری فقط در این سوره آمده است.

0 دیدگاه

طه ۳: سه صحنه: صحنه یادآوری تولد، صحنه مواجه با فرعون و صحنه مواجه با سحره

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره طه، جلسه‌ی ۳، دکتر روزبه توسرکانی، مجازی، رمضان ۱۴۴۴، ۱۴۰۲/۱/۲۶

من شروع می‌کنم، مطالبی که باید برای این جلسه بگویم یک مقدار زیاد است، امیدوارم بتوانم یک مقدار سریع‌تر داستان را تا ابتدای قسمت مربوط به گوساله سامری اگر بتوانیم مرور کنیم خوب است. احتمالاً کمتر جزئیات را می‌گویم ولی سعی می‌کنم اگر نکته مهمی بود اشاره کنم. از جلسه گذشته نکاتی است که به نظر من خوب است به آنها اشاره شود.

۱- خلع نعلین

یک بحث‌هایی در گروه در مورد مسئله نمادین بودن به معنای خلع نعلین شد. حقیقتاً بیشتر از توضیحی که در جلسه قبل دادم چیزی برای گفتن ندارم، می‌دانید که خیلی خیلی زیاد در مورد خلع نعلین مخصوصاً عرفا اظهار نظر کردند که به طور نمادین می‌تواند نماد چی باشد.

0 دیدگاه
بستن منو