درس گفتارهای سوره یوسف

یوسف ۵: روابط مادر و فرزند، آیین تشرف باستانی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره یوسف، جلسه‌ی ۵، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱رابطه مادر و فرزند

مي خواهم در ابتداي جلسه در مورد يك موضوع فرعي صحبت كنم كه ربطي به موضوعاتي كه داريم درباره اش صحبت مي كنيم ندارد. من به مناسبتي يك مثالي زدم كه هيچ ارتباطي نداشت و نهايتاً يك چيز خيلي مختصر و مفيدي در اين مورد گفتم كه در فرهنگ ما مثلاً نسيت به مادر يك حالت تابو مانند وجود دارد. در واقع يك حرمت هايي قائل هستيم. هم براي پدر و هم براي مادر و فكر مي كنم شايد براي مادر يك مقدار غليظ تر.

0 دیدگاه

یوسف ۴: تعبیر نمادین داستانهای قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره یوسف، جلسه‌ی ۴، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مقدمه

درباره کلیات داستان یوسف صحبت کردیم و من با این فرض ادامه می‌دهم که همه می‌دانند در داستان چه می‌گذرد. یعنی دیگر استدلال‌های جلسه قبل را تکرار نمی‌کنم درباره اینکه مثلا چرا برخی نکته‌های مهم داستان خیلی واضح بیان نمی‌شوند.

۲- تشابه ادبیات قرآن و ادبیات مدرن از برخی جهات و نه همه وجوه آن

نکته دیگر اینکه من قبلا هم گفتم که ادبیات قرآن بیشتر شبیه ادبیات مدرن است تا ادبیات کلاسیک. ولی چندین بار از من پرسیدند که مثلا یک چیزهایی در ادبیات مدرن هست که به وضوح تفاوت زیادی با ادبیات قرآن دارد!

0 دیدگاه

یوسف ۳: اهمیت شروع داستان یوسف

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره یوسف، جلسه‌ی ۳، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱یادآوری نکات مطرح شده در جلسات گذشته

من یک یادآوری کنم که جلسۀ گذشته چه چیزهایی گفتم. مسائل مربوط به تاریخ-جغرافیای قصه را گفتم که تقریبا هیچکدامشان از نظر فهم قصه نکتۀ مهمی نداشتند، یعنی هیچ اطلاعات تاریخ و جغرافیایی فکر نمیکنم در فهمیدن این قصه خیلی دخالت داشته باشد ولی از جهت اینکه به هر حال یک تفاوت­هایی با تورات وجود دارد و به نظر می‌آید که تحقیقات تاریخی مثلا به نفع چیزی هست که از این قصه می­شود نتیجه گرفت، همینطور یک اشاره ­ای کردم.

0 دیدگاه

یوسف ۲: بررسی داستان یوسف به عنوان یک متن ادبی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره یوسف، جلسه‌ی ۲، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

من در مقدمه‌ای به طور کلی مسائلی را که در جلسات گذشته مطرح شد دوره می‌کنم.

۱- مقدمه

۱-۱ نگاه خاص ما به دنیا

اوایل خیلی کلی درباره‌ی اینکه چه چیزهایی باعث می‌شوند قرآن در نظر اول کتاب خیلی عجیبی به نظر بیاید و ما در فهم آن مشکل داشته باشیم صحبت‌هایی کردیم. درباره‌ی نگاه خاص ما نسبت به دنیا که نگاهی علمی است و ما آن‌قدر در آن غرق شده‌ایم که آن را حس نمی‌کنیم، زیاد حرف زدیم. در واقع ما عادت کرده‌ایم دید کاربردی نسبت به دنیا داشته باشیم در حالی که دیدی که در قرآن و به طور کلی در مذهب هست بیشتر شبیه دید هنری است.

0 دیدگاه

یوسف ۱: نگاه کلی به سوره

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره یوسف، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

در این جلسه در ادامه مباحث قبل در مورد تکنیک‌های ادبی در قرآن صحبت می‌شود و مثال‌های از سینما و داستان کوتاه مدرن و معاصر آورده می‌شود و به داستان یوسف در قرآن پرداخته می‌شود.

۱- مقدمه

کتابی به اسم «لاتاری، چخوف و داستان‌های دیگر» از هفت نویسنده که شش‌تای آنها، آدم‌های خیلی جدیدی‌اند و ترجمه‌اش هم از جعفر مدرس صادقی است که واقعاً به عنوان مترجم و نویسنده یکی از آدم‌های معتبر ادبیات ایران است. 7 تا داستان است که در آن یک داستانی هست به اسم «آن طرف خیابان» مربوط به جان آپدایک که ممکن است به آنجایی ارجاع بدهم.

0 دیدگاه
بستن منو