درس‌گفتارهای سوره نحل

نحل ۶: شرک، استکبار و عدم شکرگزاری، انسان خصیم مبین، سایه

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نحل، جلسه‌ی ۶، دکتر روزبه توسرکانی، مجازی، رمضان ۱۴۴۳، ۱۴۰۱/۲/۵

الان جلسۀ ششم است، یک جلسۀ دیگر فکر کنم در ماه رمضان برگزار کنیم. جلسة گذشته صفحۀ ۲۷۱ را بحث کردیم، یک نکته فقط در بحث‌هایی که اول جلسۀ قبل انجام می‌دادیم گفتم جایی که دربارۀ اینکه چگونه شرک کمک می‌کند به استکبار و اینکه بتوانیم شکرگزار نباشیم یا شکرگزار باشیم بدون اینکه حالت کبریایی خودمان را از دست بدهیم، گفتم که در دوران جدید مثلاً با استفاده از علم یک شرک مدل جدید هم اختراع شده که گفتم اگر وقت شد توضیح می‌دهم، توضیح ندادم، پیام هم کتباً نوشتند که توضیح دهید، حالا می‌خواهم اول جلسه آن نکته را روشن کنم بعد برویم سراغ ادامۀ بحثی که روی آیات سوره داشتیم و قرار است صفحۀ ۲۷۲، ۲۷۳ را بگوییم و اگر وقت شد ۲۷۴ را هم حداقل اگر کامل نگفتم اشاره‌ای به موضوع بکنم.

0 دیدگاه

نحل ۵: شباهت و تفاوت سوره نحل و انعام، خطاب آیه اول ، استکبار، بندة طاغوت، حزن پیامبر

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نحل، جلسه‌ی ۵، دکتر روزبه توسرکانی، مجازی، رمضان ۱۴۴۳، ۱۴۰۱/۲/۱

جلسۀ پنجم است. نکتة مهمی که اول باید بگویم این است که از برکات شب قدر این است که آدم چیزهای واضحی که انگار در حالت عادی متوجه نمی‌شود را متوجه می‌شود، آن هم این است که من دیشب خواستم یک مقدار در مورد چیزهایی که در این جلسه باید بگویم که چه هست و چه چیز‌هایی مانده یادداشتی تهیه کنم، خیلی سریع به این نتیجه رسیدم که به هیچ‌وجه امکان تمام کردن سورۀ نحل در هفت جلسه نیست و نکته‌ای که خیلی مهم بود و زودتر به فکرم نرسید این بود که اصلاً این قرارداد هفت جلسه‌ای شدن از کجا آمده است.

0 دیدگاه

نحل ۴: بازسازی سوره، شرک – استکبار – تقوا، اساطیر الاولین

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نحل، جلسه‌ی ۴، دکتر روزبه توسرکانی، مجازی، رمضان ۱۴۴۳، ۱۴۰۱/۱/۲۸

این جلسۀ چهارم سورۀ نحل است. من خیلی قصد ندارم در مورد نکات گفته شده صحبت کنم. نکات اصلی همین بود که در جلسة دوم به توصیفی از فضای کلی سوره رسیدیم، تقسیم‌بندی هم انجام دادیم، جلسۀ گذشته هم قسمت ابتدای سوره تا پایان نعمت‌های طبیعی که ابتدای سوره آمده است را بررسی کردیم. من یک نکته‌ای می‌خواستم در گروه به صورت صوت بگذارم که ترجیح می‌‌دهم اول این جلسه در مورد آن صحبت کنم.

۱- بازسازی سوره

در مورد فعالیتی که در گروه انجام می‌شود، می‌خواستم فقط یادآوری کنم که بعد از اینکه آدم به یک ایدۀ اولیه می‌رسد در مورد اینکه محتوای یک متن چیست، مثل اینکه یک تئوری دارید که حالا باید چک کنید ببینید با همۀ فَکت‌هایی که در اختیار دارید در مورد یک سوره با همة آیات جور درمی‌آید و کل سوره در آن قالب می‌گنجد؟ صدها سؤال ممکن است وجود داشته باشد که بتوانید بپرسید که مثلاً اگر سوره قرار است این را بگوید چرا اینجا اینطوری گفته و چرا آنجا طور دیگر گفته است، چرا اول این را گفته بعد تقدم و تأخر، حجم مطالبی که در این سوره هست آیا با این ایده‌ای که داریم سازگار است؟ نکته‌ای که می‌خواستم در گروه تذکر بدهم این بود که یک فعالیت خوب این است که آدم وقتی‌ در مورد یک متن به یک تئوری اولیه رسید که مثلاً این متن در مورد فلان موضوع قرار است برای ما صحبت کند، حالا با هر مقدار جزئیاتی که تئوری به ما داد، یک کاری که می‌شود انجام داد این است که آدم خودش فکر کند الان در همان وضعیت هست و می‌خواهد همان مطلبی را که به نظرش متن آن را دارد بیان می‌کند خودش سعی کند بگوید.

0 دیدگاه

نحل ۳: ترتیب سوره‌ها، ترتیب مطالب داخل یک سوره، نعمت‌ها و انسان خصیم

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نحل، جلسه‌ی ۳، دکتر روزبه توسرکانی، مجازی، رمضان ۱۴۴۳، ۱۴۰۱/۱/۲۴

بگذارید من در مورد نکاتی که جلسۀ گذشته می‌شد بگویم و نگفتم و یک مقدار هم بحث‌هایی که در گروه شد ابتدای این جلسه صحبت کنیم و بعد با آیات خود سوره ادامه دهیم. من عادت داشتم در کلاس‌های حضوری گاهی اول جلسات هر چند جلسه یک بار می‌گفتم اگر کسی سؤالی دارد بپرسد، ولی حقیقتش را بخواهید اینجا خیلی حسش را ندارم و فکر می‌کنم جلسه را تمام کنیم همان آخر سؤال بپرسیم خیلی جالب نیست، وسط جلسه هم که نمی‌توانید سؤال کنید و عملاً سؤال و جواب خیلی خوب انجام نمی‌شود، ولی در عوض در گروه حرف‌هایی زده می‌شود و سؤال‌هایی پرسیده می‌شود.

0 دیدگاه

نحل ۲: توضیح تکمیلی تم سوم سوره، تقسیم‌بندی سوره

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نحل، جلسه‌ی ۲، دکتر روزبه توسرکانی، مجازی، رمضان ۱۴۴۳، ۱۴۰۱/۱/۲۱

۱- مقدمه

جلسۀ گذشته، جلسۀ مقدماتی بود و حتی به اینکه مثلاً یک تقسیم‌بندی بخواهیم انجام بدهیم هم نرسیدیم. فکر می‌کنم تا وسط‌ این جلسه پیش برویم و بعد یک تقسیم‌بندی انجام دهیم و یک مقدار هم وارد جزئیات آیات اول سوره می‌شویم.

جلسه گذشتۀ گفتم حداقل سه‌تا تم در سوره می‌شود تشخیص داد. چیزی که خیلی واضح است و همه هم به آن اشاره می‌کنند یک ویژگی خیلی روشن این سوره است که دربارة نعمت‌های الهی دارد صحبت می‌کند. نزدیک ۴۰ الی ۵۰ تا آیه هست که مثلاً به ۴۰ تا نعمت اشاره شده است و تعداد آیات هم نسبتاً زیاد است و بعضی از این چیزهایی که در سوره هست اختصاصی سوره است و این خودش وزنشان را زیاد می‌کند.

0 دیدگاه
بستن منو